Úvodní stránka >> Užitá geofyzika >> 24

Užitá geofyzika / Applied geophysics 24


Celá kniha (Whole book)

Užitá geofyzika / Applied geophysics 24
(1990), str. 1-200 (pdf, 5604 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Airbone geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts. piedmont) and its interpretation / Letecké geofyzikální měření v jihozápadních Čechách (Pošumaví) a jeho interpretace
K. Dědáček, J. Mašín, N. Šťovíčková, Z. Vejnar, V. Veselý, (1990), str. 9-49 (pdf, 1583 kB)
Interactive program for kinematic problems in laterally heterogeneous media / Program pro interaktivní řešení kinematických úloh v laterárně nehomogenních prostředcích
P. Firbas, M. Skorkovská, (1990), str. 51-69 (pdf, 578 kB)
Presentation of results of the IP field measurements in maps and sections
M. Karous, (1990), str. 71-89 (pdf, 435 kB)
Magnetic fabric of sedimentary formations of the Strážovské Vrchy Mts., sedimentological and tectonic implications / Magnetická vnitřní stavba sedimentárních formací Strážovských vrchů, sedimentologická a deformační interpretace
F. Hrouda, J. Hanák, (1990), str. 91-105 (pdf, 425 kB)
Earthquake activity in the north part of the Socialist Republic of Vietnam during the period from 1976 to 1984 / Activite des tremblements de terre dans le Nord du Viet-Nam pedant la periode de 1976-1984
N. Kim Lap, (1990), str. 107-132 (pdf, 617 kB)
Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria / Paleomagnetizmus vybraných kvartérnych, kenozoických, jurských a proterozoickych az spodnopaleozoickych vulkanickych hornin Nigére
O. Orlický, (1990), str. 133-157 (pdf, 703 kB)
Změny měrných odporů a poměrných permitivit s vlhkostí při frekvenci t=80 MHz
J. Kozel, (1990), str. 159-184 (pdf, 735 kB)
The influence of electric current transmision through mud on the measurements of self potentials / Vliv propouštění elektrického proudu výplachem na měření vlastních potenciálů
F. Ryšavý, (1990), str. 185-199 (pdf, 500 kB)