Úvodní stránka >> Paleontologie >> 32

Paleonotologie, 32

Palaeontology, 32


Celá kniha (Whole book)

Paleontologie / Palaeontology, 32
Český geologický ústav (1992), str. 1-200 (pdf, 17136 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Trace fossils from the Kosov Formation of the Bohemian upper Ordovician / Ichnofosilie v kosovském souvrství českého svrchního ordoviku
R. Mikuláš, (1990), str. 9-54 (pdf, 5211 kB)
New Lower Devonian (Lochkovian-Zlíchovian) rhynchonellid brachiopods in the Prague Basin / Noví rhynchonellidní brachiopodi ze spodního devonu (lochkov-zlíchov) pražské pávne
V. Havlíček, (1992), str. 55-122 (pdf, 6483 kB)
Middle Devonian trilobites from Čelechovice in Moravia (Czechoslovakia) / Trilobiti středního devonu od Čelechovic na Moravě
I. Chlupáč, (1990), str. 123-161 (pdf, 3724 kB)
Coniacian ammonites from Štíty in Moravia (Czechoslovakia) / Amonitit coniaku z lokality Štíty na Moravě
Z. Vašíček, (1990), str. 163-195 (pdf, 2417 kB)