Úvodní stránka >> Paleontologie >> 31

Paleontologie, 31

Palaeontology, 31


Celá kniha (Whole book)

Paleontologie / Palaeontology 31
Ústřední ústav geologický (1990), str. 1-256 (pdf, 16208 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Vápnitý nanoplankton ve flyšových sedimentech bělokarpatské jednotky (Západní Karpaty) / Calcareous nannoplankton in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (the West Carpathians)
L. Švábenická, (1990), str. 9-65 (pdf, 4687 kB)
Středokambričtí inartikulátní ramenonožci ze středních Čech / Middle Cambrian inarticulate brachiopods from Central Bohemia
M. Mergl, P. Šlehoferová, (1990), str. 67-104 (pdf, 4426 kB)
Sedimentologie, bentická společenstva a ramenonožci suchomastských a akantopygových vápenců (dalej-eifel) koněpruské oblasti / Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasy (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian)...
V. Havlíček, Z. Kukal, (1990), str. 105-205 (pdf, 8957 kB)