Úvodní stránka >> Ložisková geologie >> 31

Ložisková geologie, mineralogie, 31

Economic Geology, Mineralogy, 31


Celá kniha (Whole book)

Ložisková geologie, mineralogie / Economic geology, mineralogy 31
Český geologický ústav (1997), str. 1-127 (pdf, 10584 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Editorial
K. Breiter, (1997), str. 4 (pdf, 68 kB)
Ultradraselné plutonity durbachitové serie v Českém masivu: petrologie, geochemie a petrogenická interpretace / Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif: Petrology, geochemisry and petrogenetic interpretation
F. V. Holub, (1996), str. 5-25 (pdf, 1714 kB)
Středočeský plutonický komplex: geologie, chemické složení a genetická interpretace / The Central Bohemian Plutonic Complex: Geology, chemical composition and genetic interpreation
F. v. Holub, J. Machart, M. Manová, (1996), str. 27-50 (pdf, 2439 kB)
Železnohorský pluton a jeho plášť / The Železné hory pluton and its mantle rocks
J. Hájek, J. Špaček, J. Drozen, (1997), str. 51-66 (pdf, 1318 kB)
Geofyzikální charakteristika granitoidních plutonů v Českém masivu / Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
L. Pokorný, (1997), str. 67-73 (pdf, 559 kB)
Chemismus českých granitodů: geotektonické a metalogenetické implikace / Chemistry of the Bohemian granitoids: Geotectonic and metallogenic implicaions
K. Breiter, A. Sokol, (1997), str. 75-96 (pdf, 1603 kB)
Čisecko-jesenický pluton v západních Čechách: geochemie, geologie, petrofyzika a rudní potenciál / The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia: Geochemistry, geology, petrophysic and ore potential
L. Kopecký jr., M. Chlupáčová, J. Klomínský, A. Sokol, (1997), str. 97-127 (pdf, 2618 kB)