Úvodní stránka >> Hydrogeologie, inženýrská geologie >> 21

Hydrogeologie, inženýrská geologie, 21

Hydrogeology, Engineering Geology, 21


Celá kniha (Whole book)

Hydrogeologie, inženýrská geologie / Hydrogeology, Engineering Geology 21
Český geologický ústav (2001), str. 1-78 (pdf, 6824 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrologie / History of uranium production in the area of Stráž pod Ralskem (the North Bohemian Cretaceous Basin) and hydrogeology
J. Slezák, (2001), str. 5-36 (pdf, 3086 kB)
Využití Gegrafického informačního systému při ochraně podzemních vod / The use of Geographic information System in protetion of groundwaters
Z. Hrkal, (2001), str. 37-54 (pdf, 1535 kB)
Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování / Groundwater balance as tool of the water managment planning
H. Prchalová, M. Olmer, (2001), str. 55-62 (pdf, 552 kB)
Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru / Model solution of vulnerability of the Cretaceous aquifer
B. Patzeltová, (2001), str. 63-78 (pdf, 1403 kB)