Úvodní stránka >> Hydrogeologie, inženýrská geologie >> 18

Hydrogeologie, inženýrská geologie, 18

Hydrogeology, Engineering Geology, 18


Celá kniha (Whole book)

Hydrogeologie, inženýrská geologie / Hydrogeology, Engineering Geology 18
Český geologický ústav (1986), str. 1-147 (pdf, 9376 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Využití stereolektronogramů pro inženýrskogeologickou charakteristiku horninového prostředí / SEM application for engineering-geological characteristics of the rock massifs
M. Samalíková, (1983), str. 9-50 (pdf, 6579 kB)
Geochemie Hlubinných vod a plynů střední Moravy
M. Michalíček, (1983), str. 51-147 (pdf, 2782 kB)