Úvodní stránka >> Geologie >> 45

Geologie, 45

Geology, 45


Celá kniha (Whole book)

Geologie / Geology 45
(1990), str. 1-150 (pdf, 6278 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách / The contact aureole of the Kdyně massif, south-west Bohemia
Z. Vejnar, (1987), str. 9-35 (pdf, 1527 kB)
Metavulkanity jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace / Metavolcanites of the SE part of the Lugicum, their geochemistry and geotectonic interpretation
M. Opletal, E. Jelínek, V. Pecina, K. Pošmourný, E. poubová, (1988), str. 37-64 (pdf, 778 kB)
Geology of Palaezoic sediments of the deep borehole Jablůnka 1 (Beskydy Mts., NE Moravia) - comparasion with the deep borehole Münsterland 1 / Geologie paleozoických sedimentů vrtu Jablůnka 1 (Beskydy) -srovnání s vrtem Münsterland 1
J. Dvořák, (1987), str. 65-90 (pdf, 821 kB)
Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách / Stephanian lacustrine-deltaic sequence in the central and north-estern Bohemia
V. Skoček, (1987), str. 91-122 (pdf, 1510 kB)
Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene) / Klastické žíly v hmědouhelné sloji u Mostu v severočeské pánvi (miocén)
S. Hurník, (1988), str. 123-150 (pdf, 1628 kB)