Úvodní stránka >> Geologie >> 43

Geologie, 43

Geology, 43


Celá kniha (Whole book)

Geologie / Geology 43
(1988), str. 1-244 (pdf, 12213 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika / Tectonic og the NW border of the Central Bohemian Pluton and the Variscan transpression of the Bohemicum block structure
P. Rajlich, (1988), str. 9-81 (pdf, 3539 kB)
Possible global events and the stratigraphy of the palaeozoic of the Barrandian (Cambrian-Middle Devonian, Czechoslovakia) / Události globálního významu a stratigrafie barrandienského paleozoika (kambrium-střední devon)
I. Chlupáč, Z. Kukal (1988), str. 83-146 (pdf, 3285 kB)
Sedimentologie svrchní křídy v kralickém příkopu / Sedimentology of the Upper Cretaceous in the Králíky Graben (NE Bohemia)
J. Valečka, (1988), str. 147-191 (pdf, 2819 kB)
Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky / Geochemical evaluation of the Pouzdřany unit sediments
M. Adamová, (1988), str. 193-242 (pdf, 2411 kB)