Úvodní stránka >> Geologie >> 41

Geologie, 41

Geology, 41


Celá kniha (Whole book)

 

Geologie / Geology 41
(1986), str. 1-247 (pdf, 9025 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

The Kdyně massif, South-West Bohemiaa tectonically modified basic layered intrusion / Kdyňský masív v jihozápadních Čechách - tektonicky modifikovaná zvrstvená bazická intruze
Z. Vejnar, (1984), str. 9-67 (pdf, 2486 kB)
Ordovician-Silurian boundary in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia) / Hranice ordovik-silur v pražské pánvi (Barrandien)
P. Štorch, (1984), str. 69-103 (pdf, 1623 kB)
Stratigrafie proterozoika orlicko-kladenské klenby / Stratigraphy of the Proterozoic of the Orlické hory-Klodzko Dome
F. Pauk, (1984), str. 105-125 (pdf, 1360 kB)
Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve / Geologie des Permokarbons im Česká Uamenice - und Kravaře-Becken
M. Vejlupek, J. Novák, D. Schovánková, (1984), str. 127-165 (pdf, 1197 kB)
Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky / Geochemical evaluation of the sediments of the Silesian unit
M. Adamová, (1984), str. 167-245 (pdf, 2346 kB)
Přílohy / Appendices
(pdf, 269 kB)