Úvodní stránka >> Antropozoikum >> 25

Antropozoikum / Anthropozoic 25

 


Celá kniha (Whole book)

Antropozoikum / Anthropozoic 25
(2004), str. 1-49 (pdf, 4190 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Quaternary palaeography of the northern part of Mesopotamia / Paleogeografie kvartéru severní části Mezopotámie
D. Minaříková, (2004), str. 5-30 (pdf, 2109 kB)
Palaeolithic occupation in the Angara region, East Central Siberia, in the contex of Pleistocene climate change / Pleistocení klima a paleolit v údolí Angary ve východní části střední Sibiře
J. Chlachula, G.I. Medvedev, G.A. Vorobyova, (2004), str. 31-49 (pdf, 3277 kB)