Úvodní stránka >> Antropozoikum >> 22

Antropozoikum / Anthropozoic 22

 


Celá kniha (Whole book)

Antropozoikum / Anthropozoic 22
(1995), str. 1-157 (pdf, 14757 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Le mythe du "grand interglaciaire Mindel-Riss" d´aprés l´étude des sols du Nord de Turin (Italie) - Vysledky studia fosilních půd severně od Turína a "mýtus velkého mindel-risskeho intergleciálu"
A. Billard, (1995), str. 5-62 (pdf, 5652 kB)
New data on four classic loess sequences in Lower Austria - Revize čtyř klasických sprašových profilů v Dolním Rakousku
J. Kovanda, L. Smolíková, I. Horáček, (1995), str. 63-86 (pdf, 1696 kB)
Late Weichselian-Holocene sediments and soils in the mid-European calcareous areas - Pozdně viselské až holocenní sedimenty a půdy ve středoevropských vápnitých oblastech
V. Ložek, V. Cílek, (1995), str. 87-112 (pdf, 2214 kB)
The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia) - Výzkum travertinové kupy Skalka v Horce-Ondreji u Popradu (Slovensko)
J. Kovanda, L. Smolíková, D.C. Ford, L. Kaminská, V. Ložek, I. Horáček, (1995), str. 113-140 (pdf, 2353 kB)
Stratigraphy of the Ohře River Terraces in the Most Basin - Stratigrafie terasového systému řeky Ohře v Mostecké pánvi
J. Tyráček, (1995), str. 141-157 (pdf, 1594 kB)
Obrázky
(pdf, 11771 kB)