Úvodní stránka >> Antropozoikum >> 27

Antropozoikum / Anthropozoic 27

Czech Geological Survey, Prague 2011

ISBN 978-80-7075-761-1


Obsah (contents)
(2011), str. 1-4 (pdf, 167 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Petrology, provenance and shape of clasts in the glaciofluvial sediments of the Mníšek member, northern Bohemia, Czechia
D. Nývlt , P.G. Hoare, (2011), str. 5-21 (pdf, 1014 kB)
Petrologie, původ a tvary klastů z mníšeckých glacifluviálních sedimentů v severních Čechách
D. Nývlt , P.G. Hoare, (2011), str. 22 (pdf, 112 kB)
Reconstruction of the continental glaciation in the northern slope of the Jizera Mts.
B. Černá, (2011), str. 23-37 (pdf, 2743 kB)
Rekonstrukce zalednění na severním svahu Jizerských hor
B. Černá, (2011), str. 38 (pdf, 110 kB)
Continental glaciation of the Moravian Gate (Czech Republic)
J. Tyráček, (2011), str. 39-48 (pdf, 629 kB)
Kontinentální zalednění v Moravské bráně
J. Tyráček, (2011), str. 49 (pdf, 146 kB)
The glaciofluvial terrace in the Moravian Gate (Czech Republic)
J. Tyráček, (2011), str. 51-60 (pdf, 3459 kB)
Glacifluviální terasa v Moravské bráně
J. Tyráček, (2011), str. 61 (pdf, 112 kB)