Název projektu: GECON - Geologická příhraniční kooperační síť
Dotace: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 - podpora spolupráce institucí
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
Termín realizace: 1. 3. 2018 - 28. 2. 2021

Lead partner

Partneři projektu CZ
Partneři projektu PL

GECON

GECON - webové stránky projektu

Odkaz na projektové webové stránky GECON, které jsou v českém i v polském jazyce.

Přihlášení