Fotogalerie a videa

Fotogalerie a vidozáznamy z jednolivých projektových akcí.

GECON: Workshop Management geoparků

Workshop v rámci projektu GECON na téma řízení geoparků se konal 13.–15. 11. 2019 v Chrudimi. Pořádající organizace MAS Chrudimsko připravila pro účastníky přednáškové pásmo s kombinací praktických ukázek managementu vybraných lokalit na území přilehlého Národního geoparku Železné hory.

Studijní cesta v Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Studijní cesta projektu GECON se uskutečnila 30. 9.-2. 10. 2019 v polské Łeknici a byla zaměřena na prezentaci geoturistických stezek na území Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

GECON: Workshop Geopark a fascinace neživou přírodou II v Lubáni

Na další z workshopů projektu GECON se účastníci sjeli ve dnech 23.-24. 9. 2019 do polské Lubáně. Zdejší regionální muzeum připravilo bohatý program s řadou přednášek týkajících se nerostného bohatství typického pro oblast Dolního Slezska a řečníci akcentovali převážně možnosti jeho využití pro účely geoturismu.

Projekt GECON: Letní škola v geoparku UNESCO Łuk Mużakova proběhla úspěšně

Tématem další letní školy česko-polského projektu GECON bylo využití bývalých těžebních lokalit a objektů pro účely geoturismu. Škola se konala 26.-30. 8. 2019 a polská Łeknica na území světového geoparku UNESCO Łuk Mużakova byla skvělým zázemím pro účastníky, kteří se mohli při terénních výpravách do různých míst geoparku seznámit s praxí polských projektových panterů.

GECON: Studijní cesta do Národního geoparku Železné hory

Další studijní cesta vedla do NG Železné hory. Program byl zaměřen na prezentaci geoturistických míst, které byly v geoparku již vybudovány, i na potenciálně zajímavé lokality, které na uzpůsobení pro účely geoturismu teprve čekají.

GECON: Studijní cesta do Globálního geoparku UNESCO Český ráj

Studijní cesta pro partnery projektu GECON se konala ve dnech 27.-29. 3. 2019 v Českém ráji - Globálním geoparku UNESCO, který je prvním českým zástupcem v Síti evropských geoparků a současně ve Světové síti geoparků. Jednotlivá stanoviště studijné cesty zahrnovala například vrch Kozákov, Riegrovu stezku či vulkanický vrch Kumburk s pozůstatky hradu.

GECON: Workshop Geoparky jako komunity

Workshop Geoparky jako komunity se uskutečnil 23.-25. 1. 2019 v Heřmanicích v Podještědí. Příklady dobré praxe v nabídce lokálních činností i v oblasti turismu na území Národního geoparku Ralsko přiblížily exkurze v místních provozovnách pivovaru Cvikov, ekoncentra Nadačního fondu Podralsko a sklárny AJETO v Lindavě.

Workshop Didaktika geologie a spolupráce se školami

Workshop na téma Didaktika geologie a spolupráce se školami se uskutečnil v Hejnicích ve dnech 21.-23. 11. 2018. Pořádající organizací byla Technická univerzita v Liberci a zúčastnili se nejen zástupci jednotlivých institucí zapojených do projektu, ale také pedagogové z různých vysokých škol či vzdělávacích center.

Workshop 5: Geopark a fascinace neživou přírodou I

Videoreportáž z workshopu 5: Geopark a fascinace neživou přírodou I.

Workshop Geopark a lidská fascinace neživou přírodou v Lubáni

První ze série workshopů chystaných v rámci projektu GECON se uskutečnil 4.-5. 10. 2018 v polské Lubáni. V bohatém programu nechyběla ani geologická exkurze za zdejšími sopkami, z nichž některé jsou aktivní lomy s těžbou třetihorních vulkanitů.

Letní škola 1: Geologie a moderní technologie

Videoreportáž z 1. letní školy: Geologie a moderní technologie.

Letní škola projektu GECON v Národním geoparku Železné hory

Téma první letní školy - Geologie a moderní technologie - přilákalo na území Národního geoparku Železné hory v týdnu od 20.- 24. 8. 2018 bezmála 40 účastníků z Česka i Polska. Bohatý program letní školy nabídl účastníkům možnost seznámit se například s využitím moderních technologií při geologickém výzkumu, sběru a zpracování dat a jejich následném využití v praxi, ve vzdělávání i v popularizaci věd o Zemi či v geoturismu. Specialisté ČGS prezentovali například práci s dronem, kterou si účastníci mohli sami vyzkoušet, představili řadu užitečných aplikací i tvorbu animací vzniku přírodních útvarů a dalších fenoménů.

Studijní cesta 4: Geopark Przedgórze Sudeckie

Videoreportáž ze studijní cesty 4: Geopark Przedgórze Sudeckie.

2. studijní cesta do Geoparku Przedgórze Sudeckie

Druhá studijní cesta se uskutečnila 13.-16. 6. 2018, a to do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie. Geopark se nachází v Dolním Slezsku a láká především zajímavou geologickou stavbou a rozmanitostí hornin i minerálů. Oblast je známa rovněž svojí dlouhou historií těžby nerostných surovin.

Studijní cesta 1: NG Ralsko

Videoreportáž ze studijní cesty 1: NG Ralsko.

Zahájení projektu GECON a 1. studijní cesta do Geoparku Ralsko

Ve dnech 21.-23. 3. 2018 byl projekt zahájen v Geoparku Ralsko. Jednání spolupracujících organizací se uskutečnilo v Hamru na Jezeře a následovala studijní cesta zahrnující přilehlé lokality (Děvín, Schachtenstein, Široký kámen, Ostrovské vrchy, Stohánek, Dlouhý kámen).

Aktuality

Přihlášení