Fotogalerie a videa

Fotogalerie a videoreportáže z jednolivých projektových akcí.

Fotogalerie

Závěrečná konference Krajina vzájemné spolupráce

Krajina vzájemné spolupráce bylo moto závěrečné konference česko-polského projektu GECON, která se uskutečnila 8. 4. 2021 on-line.

Workshop Geopark jako učebnice se uskutečnil on-line

Workshop s názvem Geopark jako učebnice se uskutečnil ve dnech 25.-26. 3. 2021. S ohledem na vládní nařízení související s bojem proti epidemii koronaviru se akce uskutečnila on-line. Workshop byl věnován převážně terénním programům, které zajišťují jednotlivé geoparky nejen pro školní kolektivy, ale i pro individuální zájemce.

Workshop Mapování geolokalit se uskutečnil on-line

Další z workshopů v rámci projektu GECON – gelogická příhraniční kooperační síť se uskutečnil ve dnech 23.-25. 11. 2020. S ohledem na vládní nařízení související s bojem proti epidemii koronaviru se akce uskutečnila on-line a soustředila se na mapování geolokalit.

Workshop Geopark a fascinace neživou přírodou se uskutečnil v polské Zapustě

Program byl zaměřen na minerály a geologické dědictví Krkonoš. Přednášky akcentovaly pohled do historie, ze kterého byla patrná spjatost obyvatel regionu s jeho nerostným bohatstvím. Následovala návštěva infocentra polského Krkonošského národního parku v Karpazci (Karkonoski Park Narodowy) s interaktivní expozicí.

Workshop Geoparky a udržitelný rozvoj se konal v Geoparku Ralsko

Workshop se konal 4.-6. 9. 2020 v Geoparku Ralsko. Příklady dobré praxe udržitelného rozvoje prezentovali zástupci vybraných českých geoparků. V závěru akce byla pro účastníky připravena komentovaná prohlídka zámku v Doksech a Muzea města Stráž pod Ralskem včetně hornické expozice.

Letní škola Věda a geologie se konala v Geoparku Ralsko a v Podještědí

Závěrečná letní škola se uskutečnila 31. 8. – 4. 9. 2020 na území Geoparku Ralsko. Program letní školy byl zaměřen na způsoby terénního vědeckého zkoumání v prostředí geoparků. Konkrétní postupy pak byly prezentovány na vybraných lokalitách nacházejících se nejen v Geoparku Ralsko, ale i v přilehlém Podještědí.

Workshop Interpretace hodnot území se konal ve Vratislavi

Další z workshopů nesl název Interpretace hodnot území a uskutečnil se ve dnech 20.-21. 8. 2020 ve Vratislavi. Pořádajícím partnerem byl Geopark Przedgórze Sudeckie, jehož zástupci představili geologické a geomorfologické podmínky města i způsoby prezentace a ochrany zdejších jedinečných krajinných útvarů a vodohospodářských staveb.

Workshop Management geoparků (WS1)

Workshop v rámci projektu GECON na téma řízení geoparků se konal 13.–15. 11. 2019 v Chrudimi. Pořádající organizace MAS Chrudimsko připravila pro účastníky přednáškové pásmo s kombinací praktických ukázek managementu vybraných lokalit na území přilehlého Národního geoparku Železné hory.

Studijní cesta v Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa (SC5)

Studijní cesta projektu GECON se uskutečnila 30. 9.-2. 10. 2019 v polské Łeknici a byla zaměřena na prezentaci geoturistických stezek na území Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa.

Workshop Geopark a fascinace neživou přírodou II v Lubáni (WS6)

Na další z workshopů projektu GECON se účastníci sjeli ve dnech 23.-24. 9. 2019 do polské Lubáně. Zdejší regionální muzeum připravilo bohatý program s řadou přednášek týkajících se nerostného bohatství typického pro oblast Dolního Slezska a řečníci akcentovali převážně možnosti jeho využití pro účely geoturismu.

Letní škola v geoparku UNESCO Łuk Mużakova proběhla úspěšně (LS2)

Tématem další letní školy česko-polského projektu GECON bylo využití bývalých těžebních lokalit a objektů pro účely geoturismu. Škola se konala 26.-30. 8. 2019 a polská Łeknica na území světového geoparku UNESCO Łuk Mużakova byla skvělým zázemím pro účastníky, kteří se mohli při terénních výpravách do různých míst geoparku seznámit s praxí polských projektových panterů.

Studijní cesta do Národního geoparku Železné hory (SC3)

Další studijní cesta ve dnech 10.-12. 6. 2019 vedla do NG Železné hory. Program byl zaměřen na prezentaci geoturistických míst, které byly v geoparku již vybudovány, i na potenciálně zajímavé lokality, které na uzpůsobení pro účely geoturismu teprve čekají.

Studijní cesta do Globálního geoparku UNESCO Český ráj (SC2)

Studijní cesta pro partnery projektu GECON se konala ve dnech 27.-29. 3. 2019 v Českém ráji - Globálním geoparku UNESCO, který je prvním českým zástupcem v Síti evropských geoparků a současně ve Světové síti geoparků. Jednotlivá stanoviště studijné cesty zahrnovala například vrch Kozákov, Riegrovu stezku či vulkanický vrch Kumburk s pozůstatky hradu.

Workshop Geoparky jako komunity (WS2)

Workshop Geoparky jako komunity se uskutečnil 23.-25. 1. 2019 v Heřmanicích v Podještědí. Příklady dobré praxe v nabídce lokálních činností i v oblasti turismu na území Národního geoparku Ralsko přiblížily exkurze v místních provozovnách pivovaru Cvikov, ekoncentra Nadačního fondu Podralsko a sklárny AJETO v Lindavě.

Workshop Didaktika geologie a spolupráce se školami (WS9)

Workshop na téma Didaktika geologie a spolupráce se školami se uskutečnil v Hejnicích ve dnech 21.-23. 11. 2018. Pořádající organizací byla Technická univerzita v Liberci a zúčastnili se nejen zástupci jednotlivých institucí zapojených do projektu, ale také pedagogové z různých vysokých škol či vzdělávacích center.

Workshop Geopark a lidská fascinace neživou přírodou v Lubáni (WS5)

První ze série workshopů chystaných v rámci projektu GECON se uskutečnil 4.-5. 10. 2018 v polské Lubáni. V bohatém programu nechyběla ani geologická exkurze za zdejšími sopkami, z nichž některé jsou aktivní lomy s těžbou třetihorních vulkanitů.

Letní škola projektu GECON v Národním geoparku Železné hory (LS1)

Téma první letní školy - Geologie a moderní technologie - přilákalo na území Národního geoparku Železné hory v týdnu od 20.- 24. 8. 2018 bezmála 40 účastníků z Česka i Polska. Bohatý program letní školy nabídl účastníkům možnost seznámit se například s využitím moderních technologií při geologickém výzkumu, sběru a zpracování dat a jejich následném využití v praxi, ve vzdělávání i v popularizaci věd o Zemi či v geoturismu. Specialisté ČGS prezentovali například práci s dronem, kterou si účastníci mohli sami vyzkoušet, představili řadu užitečných aplikací i tvorbu animací vzniku přírodních útvarů a dalších fenoménů.

Studijní cesta do Geoparku Przedgórze Sudeckie (SC4)

Druhá studijní cesta se uskutečnila 13.-16. 6. 2018, a to do polského Geoparku Przedgórze Sudeckie. Geopark se nachází v Dolním Slezsku a láká především zajímavou geologickou stavbou a rozmanitostí hornin i minerálů. Oblast je známa rovněž svojí dlouhou historií těžby nerostných surovin.

Zahájení projektu GECON a studijní cesta do Geoparku Ralsko (SC1)

Ve dnech 21.-23. 3. 2018 byl projekt zahájen v Geoparku Ralsko. Jednání spolupracujících organizací se uskutečnilo v Hamru na Jezeře a následovala studijní cesta zahrnující přilehlé lokality (Děvín, Schachtenstein, Široký kámen, Ostrovské vrchy, Stohánek, Dlouhý kámen).

Videa

O projektu GECON ze závěrečné konference

Reportáž o realizaci česko-polského projektu GECON - geologická kooperační síť, jehož cílem je vznik a rozvoj přeshraniční kooperační sítě institucí zabývajících se studiem, ochranou a prezentací geologického bohatství v česko-polském pohraničí, zvýšení intenzity spolupráce a vzájemná výměna zkušeností mezi institucemi.

Geoparky jako učebnice (WS8)

Geoparky sdružují aktivní jedince participující na rozvoji území a jsou také účinným nástrojem rozvoje oblasti po stránce turistické i v ochraně geologického a kulturního dědictví. Geoparky slouží zároveň jako otevřené učebnice, protože nabízejí unikátní pohled do historie planety Země.

Letní škola Geologické zajímavosti krajiny Ralska a Podještědí (LS3)

Závěrečná letní škola projektu GECON – geologická příhraniční kooperační síť se uskutečnila 31. 8. – 4. 9. 2020 na území Geoparku Ralsko. Program letní školy byl zaměřen na způsoby terénního vědeckého zkoumání v prostředí geoparků. Konkrétní postupy pak byly prezentovány na vybraných lokalitách nacházejících se nejen v Geoparku Ralsko, ale i v přilehlém Podještědí.

Studijní cesta v Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa (SC5)

Videoreportáž ze studijní cesty do Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa, konané ve dnech 30. 9.-2. 10. 2019 (SC5).

Letní škola Využití bývalých těžebních lokalit (LS2)

Videoreportáž z letní školy Využití bývalých těžebních lokalit, konané ve dnech 26.-30. 8. 2019 (LS2).

Studijní cesta do Národního geoparku Železné hory (SC3)

Videoreportáž ze studijní cesty do NG Železné hory, konané ve dnech 10.-12. 6. 2019 (SC3).

Workshop Geopark a fascinace neživou přírodou I (WS5)

Videoreportáž z workshopu Geopark a fascinace neživou přírodou I, konané ve dnech 4.-5. 10. 2018 (WS5).

Letní škola Geologie a moderní technologie (LS1)

Videoreportáž z letní školy Geologie a moderní technologie, konané ve dnech 20.- 24. 8. 2018 (LS1).

Studijní cesta do Geoparku Przedgórze Sudeckie (SC4)

Videoreportáž ze studijní cesty Geopark Przedgórze Sudeckie, konané ve dnech 13.-16. 6. 2018 (SC4).

Studijní cesta do Národního geoparku Ralsko (SC1)

Videoreportáž ze studijní cesty do NG Ralsko, konané ve dnech 21.-23. 3. 2018 (SC1).

Přihlášení