Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)

 

Authors: Teodoridis V

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 82, issue 4; pages: 409 - 418; Received 2 January 2007; Accepted in revised form 11 April 2007;

Keywords: leaves, endocarps, Potamogeton, palaeoecology, Early Miocene, Most Basin,

full text (PDF, 0.41 MB)

Export to RIS

 

Abstract

Only 37 incomplete endocarps and fragments of Potamogeton wiesaensis Kirchheimer from the Nástup-Tušimice Mine and cores of KU 115 and MR 59, and one incomplete leaf assigned as Potamogeton praenatans Knoll from the Bílina Mine (horizon No. 1) are described from the Most Basin. These samples studied here stratigraphically belong to the Holešice, Libkovice and Lom members of the Most Formation. According to the analysis of Potamogeton autecology and the floristic composition of the horizon No. 1, the fossil taxa can be interpreted as elements of an aquatic and reed vegetation.

References

Brabenec, B. 1909. Souborná květena českého útvaru třetihorního. Archív pro přírodovědecké prozkoumání Čech 19(3), 1–144.

Bůžek, Č. & Holý, F. 1964. Small-sized plants remains from the Coal Formation of the Chomutov-Most-Teplice Basin. Sborník geologických věd, Paleontologie 4, 105–138.

Bůžek, Č., Holý, F. & Kvaček, Z. 1976. Tertiary flora from the Volcanogenic series at Markvartice and Veselíčko near Česká Kamenice (České Středohoří Mts.). Sborník geologických věd, Paleontologie 18, 69–132.

Bůžek, Č., Dvořák, Z., Kvaček, Z. & Prokeš, M. 1992. Tertiary vegetation and depositional environments of the Bílina delta in the North Bohemian brown coal basin. Časopis pro mineralogii a geologii 37(2), 117–134.

Collinson, M. 1982. A reassessment of fossil Potamogetoneae fruits with description of new material from Saudi Arabia. Tertiary Research 4(3), 83–104.

Czaja, A. 2003. Paläokarpologische Untersuchungen von Taphozönosen des Unter- und Mittelmiozäns aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf/Oberlausitz (Sachsen). Palaeontographica B 265, 1–148.

Domácí, L. 1977. Litostratigrafie třetihorních sedimentů v hnědouhelné severočeské pánvi. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1975(1), 75–80.

Dorofeev, P.I. 1963. Tretitchnye flory Zapadnoj Sibiri. 345 pp. Izd. akad. nauk SSR, Moskva – Leningrad.

Dorofeev, P.I. 1977. K sistematike neogenovych Potamogeton Belorussii. Doklady Akademie nauk BSSR 21(8), 736–738.

Elznic, A. 1973. Sedimenty neogénu a vývoj uhelné sloje v mostecké části severočeské pánve. Věstník Ústředního ústavu geologického 24, 175–204.

Friis, E.M. 1985. Angiosperm fruits and Seed from the Midle Miocene of Jutland (Denmark). Det Kongelige Danske Videnskaberne Selskab Biologiske Skrifter 24(3), 1–165.

Gregor, H.J. 1982. Die Jungtertiären Floren Süddeutschlands. Paläokarpologie, Phytostratigraphie, Paläoökologie, Paläoklimatologie. 278 pp. Ferdinand Enke, Stuttgart.

Haynes, R.R. & Hellquist, C.B. 2000. Potamogetonaceae, 47–74. In Flora of North America Editorial Committee (eds) Flora of North America North of Mexico, Vol. 22. Oxford University Press, New York and Oxford.

Haynes, R.R., Les, D.H. & Holm-Nielsen, L.B. 1998. Potamogetonaceae, 408–415. In Kubitzki, K. (ed.) Flowering Plants. Monocotyledons Alismatanae and Commelinanae (except Gramineae). The Families and Genera of Vascular Plants, Vol. 4. Springer-Verlag, London.

Heer, O. 1855. Flora tertiaria Helvetiae. Vol. 3. 118 pp. J. Wurster & Co., Winterhur.

Holý, F. 1974. Neogénní mastixioidní květena svrchního slojového pásma z lomu Kristina (Hrádek n. N.). 131 pp. PhD thesis, Charles University, Prague, Czech Republic.

Holý, F. 1976. The assemblage of autochthonous coal plant-remains from the Miocene near Hrádek nad Nisou (Zittau Basin, North Bohemia). Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 32(1), 1–13.

Hurník, S. & Knobloch, E. 1966. Einige Ergebinsse paläontologischer und stratigraphischer Untersuchungen im Tertiär Böhmens. Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden 11, 17–161.

Jirotka, P. 1976. Dílčí zpráva. Hydrogeologické zpracování vrtů PVJK-202/KU 113, PVJK-203/KU 114, HVJK-204/KU 115. 43 pp. Geofond (GF V075528), Prague, Czech Republic.

Kirchheimer, F. 1942. Zur Kenntnis der Alttertiärflora von Wiesa (Sachsen). Planta 32, 418–446.View article

Kirchheimer, F. 1957. Die Laubgewächse der Braunkohlenzeit. 783 pp. VEB Wilhelm Knapp Verlag, Halle (Saale).

Knobloch, E. 1969a. Tertiäre Floren von Mähren. 201 pp. Moravské museum Brno, Brno.

Knobloch, E. 1969b. Nové rostlinné nálezy z panonu v severní části vídeňské pánve. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1968, 230–232.

Knobloch, E. 1977. Fossile Potamogeton-Funde aus dem tschechoslowakischen Jungtertiär und Altquartär. Časopis pro mineralogii a geologii 22(1), 29–42.

Knoll, F. 1903. Zwei tertiäre Potamogeton Arten aus der Section Heterophylli Koch. Österreichische Botanische Zeitschrift 53(7), 270–275.View article

Kovar-Eger, J. & Krainer, B. 1991. Flora und Sedimentologie der Fundstelle Reih bei Unterstorcha, Bezirk Feldbach in der Steiermark (Kirchberger Schotter, Pannonium C, Miozän). Jahrbuch der Geologische Bundesanstalt 134(4), 737–771.

Kvaček, Z. 1998. Bílina: a window on Early Miocene marshland environments. Review of Palaeobotany and Palynology 101(1998), 111–123.View article

Kvaček, Z. 2003. Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of the North Bohemia (Central Europe). Courier Forschungsinsitut Senckenberg 241, 255–279.

Kvaček, Z. 2006. Excursion B3, Day 1, stop 1 – Opencast Mine Nástup Tušimice, 66–69. In Fatka, O. & Kvaček, J. (eds) Excursions guide book, 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, Prague. National Museum, Prague.

Kvaček, Z. & Bůžek, Č. 1982. Třetihorní společenstva severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k litofaciálnímu vývoji. 46 pp. Ústav geologie a geotechniky ČSAV, Prague, Czech Republic (unpublished report).

Kvaček, Z., Böhme, M., Dvořák, Z., Konzalová, M., Mach, K. Prokop, J. & Rajchl, M. 2004. Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (north Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section. Journal of the Czech Geological Society 49(1–2), 1–40.

Les, D.H. & Haynes, R.R. 1995. Systematic of subclass Alismatidae: synthesis of approaches, 353–377. In Rundal, P.J., Cribb, P.J., Cutler, D.F. & Humphries, C.J. (eds) Monocotyledons: systematics and evolution. Royal Botanic Gardens, Kew.

Les, D.H. & Haynes, R.R. 1996. Coleogeton (Potamogetonaceae), a new genus of pondweeds. Novon 6, 389–391.View article

Mach, K. 2002. Anomální stavba hlavní hnědouhelné sloje v prostoru miocénní bílinské delty a jejich geneze. 85 pp. PhD thesis, Charles University, Prague, Czech Republic.

Mai, D.H. 1960. Über neue Früchte und Samen aus dem deutschen Tertiär. Paläontologische Zeitschrift 34, 73–90.

Mai, D.H. 1987. Neue Arten nach Früchten und Samen aus dem Tertiär von Nordwestsachsen und der Lausitz. Feddes Repertorium 98(1–2), 105–126.

Mai, D.H. 1999. Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont in der Lausitz Teil I. Farnpflanzen, Koniferen und Monokotyledonen. Palaeontographica B 250(1–3), 1–76.

Mai, D.H. 2000. Die mittelmiozänen und obermiozänen Floren aus der Meuroer und Raunoer Folge in der Lausitz Teil I. Farnpflanzen, Koniferen und Monokotyledonen. Palaeontographica B 256, 1–68.

Malkovský, M., Brunerová, Z., Bůžek, Č., Čadek, J., Čadková, Z., Čech, F., Čuta, J., Domácí, L., Elznic, A., Fejfar, O., Gabriel, M., Gabrielová, N., Hercogová, J., Hokr, Z., Kačura, G., Kodymová, A., Kopecký, L., Králík, F., Kurendová, J., Líbalová, J., Malecha, A., Manová, M., Mašín, J., Plzák, V., Rákosová, M., Řeháková, Z., Schovánek, P., Schovánková, D., Šalanský, K., Šebesta, J., Šmejkal, V., Šrámek, J., Štemprok, M., Tásler, R., Tyráček, J. & Urban, J. 1985. Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. 424 pp. Vydavatelství ČSAV, Praha.

Němejc, F. 1967. Paleofloristické studie v neogénu Slovenska. Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 23(1), 1–32.

Oberhelová, N. 1983. Rybí společenstva nadloží až podloží severočeské hnědouhelné pánve a jejich přeměny. 60 pp. Ústav geologie a geotechniky ČSAV, Prague, Czech Republic (unpublished report).

Rajchl, M. & Uličný, D. 2005. Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most basin, Czech Reoublic). Sedimentology 52, 601–625.View article

Reid, C. & Reid, E.M. 1910. The lignite of Bovey Tracey. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B 201, 161–178.View article

Sitár, V. 1969. Die Paläoflora des Turiec-Beckens und ihre Beziehung zu den Mitteleuropäischen Floren. Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae, Geologica 17, 99–174.

Stearn, W.T. 2004. Botanical Latin. 546 pp. Timber Press, Bath, UK.

Stizenberger, E. 1851. Übersicht der Versteinerungen des Grossherzogthums Baden. 144 pp. Freiburg in Breisgau.

Teodoridis, V. 2003. Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin. Acta Palaeobotanica 43(1), 9–49.

Teodoridis, V. 2004. Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 60(3–4), 113–142.

Teodoridis, V. 2005. Revision of the Early Miocene seed of Schisandra moravica (Mai in Knobloch) Gregor from the Czech Republic. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 2005(11), 663–682.

Teodoridis, V. & Kvaček, Z. 2006. Complex palaeobotanical research of deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Mbs.) in the Most Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences 81(2), 93–113.View article

Václ, J. & Malkovský, M. 1962. Geologie Žatecka (Geologie des Saatzer Gebietes). Sborník Ústředního ústavu geologického, Geologie 27, 291–330.

Váně, M. 1985. Geologické poměry neogénních hlavačovských štěrkopísků mezi Rakovníkem a Holedečí. Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy 14, 205–218.

Velichkevich, F.Y. & Lesiak, M.A. 1996. Fossil Potamogeton species of Mizerna. Acta Palaeobotanica 36(1), 79–95.

Zastawniak, E. 1980. Sarmatian leaf flora from the southern margin of the Holy Cross Mts. (South Poland). Prace Muzeum Ziemi 33, 39–107.