Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe

 

Authors: Kvaček Z, Teodoridis V

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 82, issue 4; pages: 383 - 408; Received 15 August 2007; Accepted in revised form 4 October 2007;

Keywords: Tertiary, macrofloras, Bohemian Massif, correlation, vegetation, palaeoclimate, Europe,

full text (PDF, 0.8 MB)

Export to RIS

 

Abstract

Tertiary floras occurring in the Bohemian Massif based on plant macrofossils (leaves and carpological material) are reviewed. The sites are situated in various stratigraphical levels of the Cheb, Sokolov, Most, Zittau, České Budějovice and Třeboň basins, volcanic complexes of the Doupovské hory Mts and České středohoří Mts, as well as in Tertiary fluvial sedimentary relicts scattered near Plzeň, Prague and elsewhere in the western part of the Czech Republic. The overview focuses on floristic and phytostratigraphical characteristics of the defined lithostratigraphical units and their dating within the Bohemian Massif and correlation with previously defined paleofloristic units (Floristic Assemblages i.e., “Florenkomplexe”) of Boreal and Central Europe. New palaeoclimatical datasets obtained using the leaf physiognomy (CLAMP), co-existence (CA) and ecophysiological methodologies show vegetation and palaeoclimatic evolution during the Tertiary in the studied area.

References

Ambrož, V. 1958. Chebská pánev. Časopis pro mineralogii a geologii 3, 178–190.

Augusti, J., Oms, O. & Meulenkamp, J.E. 2006. Late Miocene to Early Pliocene environment and climate change in the Mediterranean area. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 238, 1–427.View article

Beerling, D.J. 1999. Stomatal density and index: theory and application, 251–256. In Jones, T.P. & Rowe, N.P. (eds) Fossil plants and spores: modern technique. Geological Society of London, London.

Belz, G. & Mosbrugger, V. 1994. Systematisch-paläoökologische und paläoklimatische Analyse von Blattfloren im Mio/Pliozän der Niederrheinischen Bucht. Palaeontographica, Abteilung B 233, 19–156.

Bouška, V. 1972. Geology of the moldavite-bearing sediments and the contributions of moldavites. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1972(1), 1–29.

Bouška, V. & Konta, J. 1987. Moldavites. Vltavíny. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1986(1), 1–128.

Bowen, G.J. 2007. When the world turned cold. Nature 445(8), 607–608.View article

Brabenec, B. 1904. O novém nalezišti třetihorních rostlin ve spodním pásmu vrstev žateckých. Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze 13(2), 1–25.

Brongniart, A. 1828. Prodrome d’une histoire des végétaux fossiles. Dictionaire des sciences naturelles 57, 16–212.

Bůžek, Č. 1971. Tertiary flora from the northern part of the Pětipsy area (North-Bohemian basin). Rozpravy Ústředního ústavu geologického 36, 1–118.

Bůžek, Č. 1984. Návrh na ochranu lokality Hradiště u Černovic na Chomutovsku. Památky, příroda, život, Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 16(2), 40–54.

Bůžek, Č., Čtyroký, P., Fejfar, O. & Kvaček, Z. 1987. Přínos paleontologie pro poznání severočeské pánve, 70–87. In Brus, Z., Elznic, A., Hurník, S. & Zelenka, O. (eds) Geologie oblasti, XXVI. Celostátní konference ČSMG. Most.

Bůžek, Č., Čtyroký, P., Fejfar, O., Konzalová, M. & Kvaček, Z. 1988. Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C. S. R.), 291–305. In Pešek, J. & Vozár, J. (eds) Coal-bearing formations of Czechoslovakia. Dionýz Štúr Institute of Geology, Bratislava.

Bůžek, Č., Dvořák, Z., Kvaček, Z. & Prokš, M. 1990a. Tertiary vegetation and depositional environmments of the “Bílina delta” in the North-Bohemian brown-coal Basin. Časopis pro mineralogii a geologii 37(2), 117–134.

Bůžek, Č., Fejfar, O., Konzalová, M. & Kvaček, Z. 1990b. Floristic changes around Stehlin’s Grande Coupure, 167–181. In Knobloch, E. & Kvaček, Z. (eds) Proceedings of the Symposium Palaeofloristic and Palaeoclimatic changes in the Cretaceous and Tertiary, Prague 1989. Geological Survey, Prague.

Bůžek, Č. & Holý, F. 1964. Small-sized plant remains from the Coal Formation of the Chomutov-Most-Teplice Basin. Sborník geologických věd, Paleontologie 4, 105–138.

Bůžek, Č., Holý, F., Konzalová, M., Kvaček, Z. & Stuchlik, L. 1982. Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin chebské pánve. Acta montana 60, 49–82.

Bůžek, Č., Holý, F.&Kvaček, Z. 1968. Die Gattung Doliostrobus Marion und ihr Vorkommen im nordböhmischen Tertiär. Palaeontographica, Abteilung B 123, 153–172.

Bůžek, Č., Holý, F. & Kvaček, Z. 1976. Tertiary flora from the Volcanogenic Series at Markvartice and Veselíčko near Česká Kamenice (České Středohoří Mts.). Sborník geologických věd, Paleontologie 18, 69–132.

Bůžek, Č., Holý, F. & Kvaček, Z. 1987. Evolution of main vegetation types in the Lower Miocene of NW Bohemia, 150–161. In Pokorný, V. (ed.) Contribution of Czechoslovak Palaeontology to Evolutionary Science, 1945–1985. Univerzita Karlova, Praha.

Bůžek, Č., Holý, F.&Kvaček, Z. 1996. Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 52, 1–72.

Bůžek, Č., Holý, F., Kvaček, Z. & Konzalová, M. 1969. Zpráva o nálezech rostlinných zbytků ve vrtu 4359 Velký Luh v chebské pánvi. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1968, 172–173.

Bůžek, Č., Konzalová,M.&Kvaček, Z. 1971. The genus Salvinia from the Tertiary of the North-Bohemian Basin. Sborník geologických věd, Paleontologie P 13, 179–222.

Bůžek, Č. & Kvaček, Z. 1966. Zpráva o geologickém výzkumu v hroznětínské části sokolovské pánve. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1964, 259–260.

Bůžek, Č., Kvaček, Z. & Holý, F. 1985. Late Pliocene palaeoenvironment and correlation of the Vildštejn floristic complex within Central Europe. Rozpravy ČSAV, Řada matematicko-přírodních věd 95, 1–72.

Burgh, J. vander, Visscher, H.,Dilcher, D.L.&Kuerschern, W. 1993. Palaeoatmospheric signatures in Neogene fossil leaves. Science 260, 1788–1790.View article

Cajz, V. 2000. Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts volcanics. Bulletin of the Czech Geological Survey 75, 7–16.

Collinson, M. 1983. Fossil plants of the London Clay. London. Palaeontological Association Field Guides to Fossils 1, 1–121.

Czaja, A. 2003. Paläokarpologische Untersuchungen von Taphozönosen des Unter- und Mittelmiozäns aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf/Oberlausitz (Sachsen). Palaeontographica, Abteilung B 265, 1–148.

Domácí, L. 1977. Litostratigrafie třetihorních sedimentů v hnědouhelné severočeské pánvi. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1975(1), 75–80.

Engelhardt, H. 1879. Ueber die Cyprisschiefer Nordböhmens und ihre pflanzliche Einschlüsse. Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Geselschaft Isis 3–4, 1–22.

Ettingshausen, C. v. 1866. Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin I. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 28, 1–98.

Ettingshausen, C. v. 1868. Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin II. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 28, 191–242.

Ettingshausen, C. v. 1869. Die fossile Flora des Tertiärbeckens von Bilin III. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 29, 1–110.

Haidinger, W. 1839. Ueber das Vorkommen von Pflanzenreste in den Braunkohlen- und sandsteingebirge des Elbogner Kreises in Böhmen. Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Serie V, 1, 1–12.

Hirsch, D., Rascher, J. & Schulz, H. 1987. Geologische Einführung in das Exkursiongebiet „Die Braunkohlenlagerstätten der Oberlausitz, Tertiärbecken von Berzdorf und Zittau“. Exkursion-Führer. Veröffentlichungen der Gesellschaft der geologischen Wissenschaften 152, 1–20.

Holý, F. 1963. Zpráva o paleontologickém a stratigrafickém výzkumu v třetihorách severočeské hnědouhelné pánve. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1962, 169–170.

Holý, F. 1974. Neogénní mastixioidní květena svrchního slojového pásma z lomu Kristina (Hrádek n. N.). 131 pp. Ph.D. Thesis, National Museum, Prague.

Holý, F. 1977a. On some new species from the Mastixiaceae-flora taphocenose from the Miocene near Hrádek nad Nisou (Zittau Basin, North Bohemia). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 31(3–5), 109–122.

Holý, F. 1977b. Representatives of the family Mastixiaceae Calestani 1905 in the Bohemian Tertiary. Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 31(3–5), 123–147.

Holý, F. 1978. The assemblage of autochthonous coal plant-remains from the Miocene near Hrádek nad Nisou (Zittau Basin, North Bohemia). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 32(1), 1–13.

Holý, F. 1984. Mastixia venosa (Presl in Sternberg 1838) comb. n. – ex strato vulcanico temporis oligocaeni de Bohemia occidentali-species noviter rehabilitata. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1982(4), 457–470.

Huber, K.H. 2003. Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the nordwestern Waldviertel Region (Lower Austria). Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt 143, 543–566.

Hurník, S. 2001. Zavátá minulost Mostecka. Sborník Okresního muzea v Mostě, Řada přírodní 23, 1–139.

Hurník, S. & Knobloch, E. 1966. Einige Ergebnisse paläontologischer und stratigraphischer Untersuchungen im Tertiär Böhmens. Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden 11, 17–161.

Hurník, S. & Kvaček, Z. 1999. Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene). Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1999, 43(4), 642–656.

Hurník, S. & Marek, D. 1962. Ke stratigrafii severočeského terciéru na východ od Doupovských hor. Časopis pro mineralogii a geologii 7, 35–41.

Kettner, R. 1911. O uloženinách třetihorních štěrků a jílů u Sloupu a Klínce ve středních Čechách. Věstník Královské České společnosti nauk, Třída matematicko-přírodovědecká 1911, 1–9.

Klomínský, J. 1994. Geologický atlas České republiky. Stratigrafie. Geological atlas of the Czech Republic. Stratigraphy. Český geologický ústav, Praha.

Knobloch, E. 1971. Die tertiäre Flora von Seussen und Pilgramsreuth (Nordbayern). Erlangener geologische Abhandlungen 87, 1–26.

Knobloch, E., Konzalová, M. & Kvaček, Z. 1996. Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Böhmen (Mitteleuropa). Rozpravy Českého geologického ústavu 49, 1–260.

Knobloch, E. & Kvaček, Z. 1996. Miozäne Floren der südböhmischen Becken. Sborník geologických věd, Paleontologie 33, 39–77.

Konzalová, M. 1976. Micropalaebotanical (palynological) research of the Lower Miocene of Northern Bohemia. Rozpravy Československé akademie věd, řada matematických a přírodních věd 86(12), 1–75.

Konzalová, M. & Ziembińska-Tworzydło,M. 1999. Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998, 102–103.

Konzalová, M. & Ziembińska-Tworzydło, M. 2000. Mikropaleontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, 150–153.

Kovar-Eder, J., Jechorek, H., Kvaček, Z. & Parashiv, V. In press. The integrated plant record to reconstruct Neogene zonal vegetation in Europe. Palaios, February 2008 issue.

Kovar-Eder, J., Kvaček, Z. & Meller, B. 2001. Comparing Early to Middle Miocene floras and probable vegetation types of Obendorf N Voitsberg (Austria), Bohemia (Czech Republic), and Wackersdorf (Germany). Review of Palaeobotany and Palynology 114, 83–125.View article

Kuerschner, W.M. & Kvaček, Z. 2006. C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2. Abstracts, Advances in Palaeobotany, recognizing the contribution of David L. Dilcher and Jack A. Wolfe on the occasion of their 70th year, March 12–15, 2006, Gainesville, p. 39.

Kvaček, Z. 1971. Fossil Lauraceae in the stratigraphy on the North Bohemian Tertiary. Sborník geologických věd, Paleontologie 13, 47–86.

Kvaček, Z. 1984. Tertiary taxads of NW Bohemia. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1982(4), 471–491.

Kvaček, Z. 2002. Late Eocene landscape, ecosystems and climate in north Bohemia with particular reference to the locality Kučlín near Bílina. Bulletin of the Czech Geological Survey 77, 217–236.

Kvaček, Z. 2003. Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of the North Bohemia (Central Europe). Courier Forschungsinsitut Senckenberg 241, 255–279.

Kvaček, Z. 2006. Vegetation of the European Eocene – state of the art, 76. In Teodoridis, V., Kvaček, Z. & Kvaček, J. (eds) Abstracts, 7th European palaeobotany palynology conference, Prague, September 6–12, 2006. National Museum, Prague.

Kvaček, Z., Böhme, M., Dvořák, Z., Konzalová, M., Mach, K., Prokop, J. & Rajchl, M. 2004. Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (north Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section. Journal of the Czech Geological Society 49(1–2), 1–40.

Kvaček, Z. & Bůžek, Č. 1966. Einige interessante Lauraceen und Symplocaceen des nordböhmischen Tertiärs. Věstník Ústředního ústavu geologického 41, 291–294.

Kvaček, Z. & Bůžek, Č. 1982. Třetihorní rostlinná společenstva severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k litofaciálnímu vývoji. 46 pp. Výzkumná zpráva, Ústav geologie a geotechniky ČSAV, Ústřední ústav geologický, Praha.

Kvaček, Z. & Bůžek, Č. 1995. Endocarps and foliage of the flowering plant family Icacinaceae from the Tertiary of Europe. Tertiary Research 15(3), 121–138.

Kvaček, Z. & Hurník, S. 2000. Revision of Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemian Tertiary. Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 56(1–2), 1–48.

Kvaček, Z., Kováč, M., Kovar-Eder, J., Doláková, N., Jechorek, H., Parashiv, V., Kováčová, M. & Sliva, L. 2006a. Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys. Geologica Carpathica 57(4), 295–310.

Kvaček, Z., Mach, K., Sakala, J. & Rojík, P. 2006b. Tertiary basins and volcanic complexes, 16–24. In Fatka, O. & Kvaček, J. (eds) Excursion field guide of the 7th EPPC, Prague September 6–12, 2006. National Museum, Prague.

Kvaček, Z., Rojík, P. & Sakala, J. 2006c. Tertiary of NW Bohemia, 66–75. In Fatka, O. & Kvaček, J. (eds) Excursion field guide of the 7th EPPC, Prague September 6–12, 2006. National Museum, Prague.

Kvaček, Z. & Walther, H. 1995. The Oligocene volcanic flora of Suletice-Berand near Ústí nad Labem, North Bohemia – a review. Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 50, 25–54.

Kvaček, Z. & Walther, H. 1998. The Oligocene volcanic flora of Kundratice near Litoměřice, České středohoří Volcanic complex (Czech Republic). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 54, 1–43.

Kvaček, Z. & Walther, H. 2001. The Oligocene of Central Europe and the development of forest vegetation in space and time based on megafossils. Palaeontographica, Abteilung B 159, 125–148.

Kvaček, Z. & Walther, H. 2003. Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains. Geolines, Hibsch Special Volume 15, 60–64.

Kvaček, Z. & Walther, H. 2004. Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České Středohoří Mountains, Czech Republic. Acta Musei nationalis Pragae, Serie B – historia naturalis 60, 9–60.

Kvaček, Z., Walther, H. & Bůžek, Č. 1989. Paleogene floras of W. Bohemia (C. S. S. R.) and the Weisselster Basin (G. D. R.) and their correlation. Časopis pro mineralogii a geologii 34, 385–402.

Łańcucka-Środoniowa, M. & Zastawniak, E. 1997. The Middle Miocene flora of Wieliczka. Revision of Jan Zablocki’s collection. Acta Palaeobotanica 37, 17–49.

Lotsch, D., Ahrens, H., Kretzschmar, W., Walther, H., Fischer, O. & Heinicke, L. 1994. Gliederungsmöglichkeiten der Thierbacher Schichten nach Ergebnissen paläobotanischer Untersuchungen. Hallesches Jahrbuch der Geowissenschaften 16, 1–21.

Mai, D.H. 1995. Tertiäre Vegetationsgeschichte Europas. G. Fischer, Jena.

Mai, D.H. & Walther, H. 1978. Die Floren der Haselbacher Serie im Weißelster-Becken (Bezirk Leipzig, DDR). Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden 28, 1–200.

Mai, D.H. & Walther, H. 1991. Die oligozänen Floren NW – Sachsens und des Bitterfelder Raumes. Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden 38, 1–230.

Malecha, A. 1985. Jihočeské pánve, 51–63. In Chábera, S. (ed.) Jihočeská vlastivěda. Řada A Přírodní vědy: Neživá příroda. České Budějovice.

Malecha, A., Špinar, Z., Bořková-Gabrielová, N., Mrázek, A., Němejc, F., Pacltová, B., Řeháková, Z. & Slánská, J. 1962. Nové dělení a označení stratigrafických jednotek jihočeských pánví. Věstník Ústředního ústavu geologického 37, 161–170.

Malkovský, M. 1987. Problémy stratigrafie kontinentálního terciéru Českého masívu a severočeské hnědouhelné pánve, 62–64. In Brus, Z. Elznic, A., Hurník, S. & Zelenka, O. (eds) Geologie oblasti – XXVI. celostátní konference ČSMG, Most 1987. Geoindustria, Praha.

Malkovský, M. 1995. Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masívu. Knihovnička Zemní plyn a nafta 16, 25–36.

Mosbrugger, V. & Utescher, T. 1997. The coexistence approach – a method for quantitative reconstructions of Tertiary terrestrial palaeoclimate data using plant fossils. Palaeogeography, Palaeoclimatolgy, Palaeoecology 134, 61–86.View article

Mosbrugger, V., Utescher, T. & Dilcher, D.L. 2005. Cenozoic continental climatic evolution of central Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102(42), 14964–14969.View article

Němejc, F. 1949. Rostlinné otisky středočeských neogenních ostrovů. Studia Botanica Čechoslovaca 10(1–3), 14–103.

Němejc, F. 1956. Paleobotanická studie k otázce stratigrafie uloženin jihočeské pánve. (A palaeobotanical study of the question of the stratigraphy of the deposits of the South Bohemian Basin). Sborník Ústředního ústavu geologického, Paleontologie 22, 335–377.

Němejc, F. 1962. Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy v jihočeských pánvích. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1961, 235–236.

Němejc, F., Kvaček, Z., Pacltová, B. & Konzalová, M. 2003. Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia). Acta Universitatis Carolinae, Geologica 2002, 46(4), 121–176.

Pacltová, B. 1963. Palynologická charakteristika ledenického souvrství (svrchní pliocén) v třeboňské pánvi v jižních Čechách. Sborník geologických věd, Geologie 2, 7–55.

Pagani, M., Zachos, J.C., Freeman, K.H., Tipple, B. & Bohaty, S. 2005. Marked decline in atmospheric carbon dioxide concentrations during the Paleogene. Science 309, 600–603.View article

Pešek, J. & Spudil, J. 1986. Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu. Studie Československé akademie věd 14-86, 1–79.

Prakash, U., Březinová, D. & Awasthi, N. 1974. Fossil woods from the Tertiary of South Bohemia. Palaeontographica, Abteilung B 147, 107–123.

Procházka, J.S. 1916. Stratiotes (Carpolithes) Websteri (Heer) Pot. a jiné rostliny z tercierních jílů klíneckých. Věstník Královské České společnosti nauk, Třída matematicko-přírodovědecká 1916(4), 1–7.

Procházka, M. 1954. Paleontologický výzkum chomutovské a pětipeské pánve. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1953, 166–174.

Radoň, M. 2001. Výzkum terciérních paleontologických lokalit v Českém středohoří. Závěrečná zpráva programového projektu Ministerstva kultury ČR, Regionální muzeum v Teplicích, přírodovědecké oddělení, Teplice.

Radoň, M., Kvaček, Z. & Walther, H. 2006. Oligocene megafossil plant remains and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae, Geologica 47, 95–124.

Reuss, A.E. 1852. Die geognostischen Verhältnisse des Egerer Bezirkes und des Ascher Gebietes in Böhmen. Abhandlungen der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt 1, 1–72.

Rojík, P. 2004. New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin. Journal of the Czech Geological Society 49, 173–185.

Řeháková, Z. 1963. Jihočeské pánevní sedimenty ve světle diatomových analýz. Věstník Ústředního ústavu geologického 38, 311–323.

Sakala, J. 2000. Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 56(1–2), 49–84.

Sakala, J. 2007. The potential of the fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany). Acta Palaeobotanica 47, 127–133.

Shackleton, N.J. 1984. Oxygen isotope evidence for Cenozoic climate change, 27–33. In Brenchley, P. (ed.) Fossils and climate. John Wiley & sons Ltd., London.

Soukupová, H. 2004. Vegetace a paleoekologie vybraných lokalit Českého středohoří. 105 pp. M.Sc. thesis, Charles University, Prague, Czech Republic.

Sternberg, K. v. 1820–1838. Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt. 1 (1820) 24 pp., 2 (1821) 33 pp., 3 (1823) 39 pp., 4 (1825) 48 pp., 5–6 (1833) 1–80 pp., 7–8 (1838) 81–220 pp. Fr. Fleischer, Leipzig.

Suhr, P. 2003. The Bohemian Massif as catchment area for the NW European Tertiary Basin. GeoLines 15, 147–159.

Ševčík, J., Kvaček, Z. & Mai, D.H. 2007. A new mastixioid florula from tektite-bearing deposits in South Bohemia, Czech Republic (Middle Miocene, Vrábče Member). Bulletin of Geosciences 82(4), 429–436.

Teodoridis, V. 2001. Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia (the localities Na Bendovce /Sv. Antonín/ near Rakovník, Klínec upon Všenory and Na Sulavě near Černošice) Bulletin of Czech Geological Survey 76(4), 243–252.

Teodoridis, V. 2002. Tertiary flora and vegetation of the Hlavačov gravel and sand and the surroundings of Holedeč in the Most Basin (Czech Republic). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 57(3–4), 103–140.

Teodoridis, V. 2003a. Tertiary flora and vegetation of the locality Záhoří near Žatec (Most Basin, Czech Republic). Bulletin of Czech Geological Survey 78(3), 261–276.

Teodoridis, V. 2003b. Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin. Acta Palaeobotanica 43(1), 9–49.

Teodoridis, V. 2004. Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis 60(3–4), 113–142.

Teodoridis, V. 2006. Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin). Acta Universitatis Carolinae, Geologica 2003, 47(1–4), 165–177.

Teodoridis, V. & Kvaček, Z. 2006. Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Mbs.) in the Most Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences 81(2), 93–113.View article

Teodoridis, V., Kvaček, Z. & Kvaček, J. (eds) Abstracts, 7th EPPC, Prague September 6–12, 2006. National Museum, Prague.

Uhl, D., Klotz, S., Traiser, C., Thiel, C., Utescher, T., Kowalski, E. & Dilcher, D.L. 2007. Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy – A European perspective. Palaeogeography, Palaeoclimatolgy, Palaeoecology 248(1–2), 24–31.

Váchová, Z. 2007. Paleoklimatická analýza křídové flóry z jihočeských pánví. 65 pp. M.Sc. Thesis, Charles University, Prague.

Václ, J. & Čadek, J. 1962. Geologická stavba hrádecké části Žitavské pánve. Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddíl geologický 27, 331–383.

Váně, M. 1985. Geologické poměry neogénních hlavačovských štěrkopísků mezi Rakovníkem a Holedečem. Sborník Severočeského muzea – Přírodní vědy, Liberec, 14, 205–218.

Velenovský, J. 1881. Die Flora aus den ausgebrannten tertiären Letten von Vršovic bei Laun. Abhandlungen der Königlich Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 6(11), 3–56.

Velichkevich, F.Y. 1990. The Late Pliocene floras in Belorussia, 273–276. In Knobloch, E. & Kvaček, Z. (eds) Proceedings of the symposium Palaeofloristic and palaeoclimatic changes in the Cretaceous and Tertiary, 1989. Czech Geological Survey, Prague.

Walther, H. 1998. Die Tertiärflora von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen). Abhandlungen des Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden 43–44, 239–364.

Walther, H. & Kvaček, Z. In press. Early Oligocene flora of Seifhennersdorf (Saxony). Acta Musei nationalis Pragae, Series B – historia naturalis.

Wójcicki, J.J. & Kvaček, Z. 2002. Schenkiella genus novum, thorny disseminules of unknown affinities from the Lower Miocene of Central Europe. Acta Palaeobotanica 42(2), 109–116.

Wolfe, J.A. & Spicer, R.A. 1999. Fossil Leaf Character States: Multivariate Analysis, 233–239. In Jones, T.P. & Rowe, N.P. (eds) Fossil Plants and Spores: Modern Techniques. Geological Society, London.

Zanazzi, A., Kohn, M.J., MacFaden, B.J. & Terry, D.O. 2007. Large temperature drop across the Eocene–Oligocene transition in central North America. Nature 445, 639–642.View article

Žák, K., Teodoridis, V. & Sakala, J. 2003. Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna. Zprávy o geologickém výzkumu v roce 2002, 47–50.

Žebera, K. 1967. Moldavite-bearing sediments between Koroseky amd Holkov in South Bohemia. Věstník Ústředního ústavu geologického 42, 327–337.