Lower Cretaceous succession and biostratigraphy near overthrust plane of Silesian Nappe (Ostravice River Channel, Outer Western Carpathians, Czech Republic)

 

Authors: Halásová E, Vašiček Z, Jansa L, Rehakova D, Skupien P

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 87, issue 2; pages: 383 - 406; Received 11 October 2011; Accepted in revised form 1 March 2012; Online 29 March 2012

Keywords: Silesian Unit, Lower Cretaceous, thin sections, calcareous nannofossils, dinoflagellates,

full text (PDF, 5.59 MB)

Export to RIS

 

Abstract

Contact between the Upper Cretaceous rocks of the Subsilesian Nappe and the overthrust Lower Cretaceous rocks of the Silesian Nappe is uniquely exposed at locality Ostravice River Chanell. The deposits of the Silesian Nappe in the zone of overthrust plane that belong to the Hradiště Formation are tectonically affected. The more exact age of the mentioned rocks has never been documented earlier. The most significant stratigraphic data were obtained by the analysis of calcareous nannofossils. The sediments of the Hradiště Formation in the zone of overthrust of the Silesian Nappe belong to two partial tectonic slices. Sediments of slice on the contact between both the Nappes is, according to calcareous nannoplankton, of latest Hauterivian to Early Barremian age. In the area of the rapids, the other slice lying on it is of Late Hauterivian age. Micritic limestones occurring in the Late Hauterivian slice indicate basinal sedimentation above the carbonate dissolution level. Character of intercalated sandstones indicates of its turbiditic origin. Limestone interclasts in layers of gravelly sandstones document the erosion of the Upper Jurassic to early Lower Cretaceous carbonate platform by turbiditic currents. Further up the river, deposits belonging to higher, partial tectonic slices and stratal members of the Silesian Nappe were identified. At the beginning, a small part of the Veřovice Formation of Late Aptian age is exposed. After interruption, a huge outcrop of the Lhoty Formation of Middle and Late Albian age follows and then again the higher part of Hradiště Formation of Early Aptian age.

References

Boorová, D., Jansa, L.,Matýsek, D., Skupien, P. & Vašíček, Z. 2008. Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologorum 83, 185–217. [in Czech with English abstract]

Borza, K. 1984. Cadosinopsis nowaki n. sp. (incertae sedis) from the Lower Cretaceous of the West Carpathians. Geologický zborník Geologica Carpathica 35(5), 649–661.

Bown, P.R., Rutledge, D.C., Crux, J.A. & Gallagher, L.T. 1998. Lower Cretaceous, 86–131. In Bown, P.R. (ed.) Calcareous nannofossil biostratigraphy. Chapman & Hall, London.

Bown, P.R. & Young, J.R. 1998. Introduction, 34–85. In Bown, P.R. (ed.) Calcareous nannofossil biostratigraphy. Chapman & Hall, London.

Bralower, T.J. 1987. Valanginian to Aptian calcareous nannofossil stratigraphy and correlation with the upper M-sequence magnetic anomalies. Marine Micropaleontology 11, 293–310.View article

Channell, J.E.T., Cecca, F. & Erba, E. 1995. Correlations of Hauterivian and Barremian (Early Cretaceous) stage boundaries to polarity chrons. Earth and Planetary Science Letters 134, 125–140.View article

Eliáš, M. 1970. Litologie a sedimentologie slezske jednotky v Moravskoslezských Beskydach. Sborník geologických věd, Řada G – Geologie 18, 7–99. [in Czech with English summary]

Eliáš, M. 1973. Guide to Excursion I: Sedimentological excursion; 15. Ostravice, 43–44. Guide to Excursion I. X Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. GÚDŠ, Bratislava.

Eliáš, M., Dvořák, J., Eliášová, H., Pesl, V. & Šmíd, B. 1979. Průvodce k exkurzi do moravského paleozoika a karpatského flyše, pořádané v rámci oslav 60. výročí založení Ústředního ústavu geologického Praha; 11. Ostravice, 14. Pobočka České vědeckotechnické společnosti v Ústředním ústavu geologickém, Praha. [in Czech]

Eliáš, M., Skupien, P. & Vašíček, Z. 2003. Návrh úpravy litostratigrafického členění nižší části slezské jednotky na českém území (vnější Západní Karpaty). Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava, Řada hornicko-geologická 49, Monografie 8, 7–13. [in Czech with English summary]

Foldyna, J. 1964. Příčné vrásové struktury v godulském příkrovu. Habilitation thesis, Vysoká škola báňská, Ostrava. [in Czech]

Gába, Z., Hladilová, Š., Houzar, S., Skupien, P., Vašíček, Z. & Ziegler, V. 2002. Geologické vycházky Českou republikou. Vycházka č. 193: K peřejím řeky Ostravice u obce Ostravice, 429–431. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha. [in Czech]

Halasová, E., Jansa, L., Reháková, D., Skupien, P. & Vašíček, Z. 2009. New biostratigraphic data from Ostravice River channel reservation (Outer Western Carpathians). Mineralia Slovaca – Geovestnik 40(2008, 3–4), 235–236.

Kratochvílová, L., Dolejšová, M., Skupien, P. & Vašíček, Z. 2003. Obsahy organického uhlíku v nejvyšší části hradišťského souvrství a ve veřovickém souvrství (svrchní apt, vnější Západní Karpaty, Česká republika). Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava, Řada hornicko-geologická 49, Monografie 8, 53–64. [in Czech with English summary]

Krejčí, O., Eliáš, M., Švábenická, L. & Martinec, P. 2002. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Stop 7.4: Ostravice – rapids; Frýdlant tectonic window (southern margin), 100. In Vozár, J., Vojtko, R. & Sliva, L. Guide to Geological Excursions. XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Bratislava.

Lakova, I., Stoykova, K. & Ivanova, D. 1999. Calpionellid, nannofossil and calcareous dinocyst bioevents and integrated biochronology of the Tithonian to Valanginian in the Western Balkanides, Bulgaria. Geologica Carpathica 50(2), 151–168.

Leereveld, H. 1995. Dinoflagellate cysts from the Lower Cretaceous Rio Argos succession (SE Spain). Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Contribution Serie 2, 1–175.

Menčík, E. 1967. Contact between the Bohemian Massif and the Carpathians; 9. Ostravice (river bed) – the thrust of the Silesian over Subsilesian nappe, 18–19. Guide to Excursion 14 AC, Czechoslovakia. International Geological Congress, XXIII Session, Prague 1968. Ústřední ústav geologický in Academia, Praha.

Menčík, E. 1973. Contact of the Bohemian Massif and the West Carpathians Mts. 4. Ostravice (river bed), 15–17. Guide to Excursion B. X Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. GÚDŠ, Bratislava.

Reháková, D. 2000. Evolution and distribution of the Late Jurassic and Early Cretaceous calcareous dinoflagellates recorded in the Western Carpathian pelagic carbonate facies. Mineralia Slovaca 32, 79–88.

Roth, P.H. 1978. Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of the northwestern Atlantic Ocean, 731–759. In Benson, W.E., Sheridan, R.E. et al. Initial Reports of Deep Sea Drilling Project 44. U.S. Government Printing Office, Washington.View article

Roth, P.H. 1983. Jurassic and Lower Cretaceous calcareous nannofossils in the western North Atlantic (Site 534): biostratigraphy, preservation, and some observations on biogeography and paleoceanography, 587–621. In Sheridan, R.E., Gradstein, F.M. et al. Initial Reports of Deep Sea Drilling Project 76. U.S. Government Printing Office, Washington.View article

Roth, Z. 1967. Unmetamorphosed sedimentary formations of Czechoslovakia; 21. Ostravice – the contact of the Silesian and the Ždánice-Subsilesian nappes, 28–30. Guide to Excursion 2 AC, Czechoslovakia. International Geological Congress, XXIII Session, Prague 1968. Ústřední ústav geologický in Academia, Praha.

Roth, Z. et al. 1962. Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-34-XIX, Ostrava, p. 117. Geofond in NČSAV, Praha. [in Czech]

Skupien, P. 1999. Noncalcareous dinoflagellates of the Lower Cretaceous sediments of the Godula Development of the Silesian Unit. 202 pp. Ph.D. thesis, VŠB – TU Ostrava. [in Czech]

Skupien, P. & Vašíček, Z. 2002. Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian Basin (Outer Western Carpathians). Geologica Carpathica 53(3), 179–189.

Skupien, P., Vašíček, Z. & Švábenická, L. 2003. Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n. O. (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika). Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická 49, Monografie 8, 45–52. [in Czech with English summary]

Stover, L.E., Brinkhuis, H., Damassa, S.P., De Verteuil, L., Helby, R.J., Monteil, E., Partridge, A.D., Powell, A.J., Riding, J.B., Smelror, M. & Williams, G.L. 1996. Chapter 19. Mesozoic-Tertiary dinoflagellates, acritarchs and prasinophytes, 641–750. In Jansonius, J. & McGregor, D.C. (eds) Palynology: principles and applications. American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, Salt Lake City.

Svobodová, M., Hradecká, L., Skupien, P. & Švábenická, L. 2004. Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic). Geologica Carpathica 55(5), 371–388.

Svobodová, M., Švábenická, L., Skupien, P. & Hradecká, L. 2011. Biostratigraphy and paleoecology of the Lower Cretaceous sediments in the Outer Western Carpathians (Silesian Unit, Czech Republic). Geologica Carpathica 62(4), 309–332.View article

Švábenická, L. 2008. Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 63–72. [in Czech]

Vašíček, Z. 2008. Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic. Acta Geologica Polonica 58(4), 407–423.

Vašíček, Z. 1994. Locality No. 17 Ostravice, near Frýdlant, 55–57. In Michalík, J. & Reháková, D. Field trip guide: Stratigraphy, sedimentology and paleogeography of Cretaceous sequences in western part of the Western Carpathians. Annual Assembly IGCP Project No. 362, Tethyan and Boreal Cretaceous, October 1994, Smolenice. GI SAS, Department of Geology of Comenius University, Bratislava.

Vašíček, Z., Skupien, P. & Šulgan, F. 2004. New occurrences of Lower Cretaceous ammonites in the western part of the Silesian Unit (Barremian – early Aptian, Outer Western Carpathians, Czech Republic). Journal of Czech Geological Society 49(1–2), 41–55.