Quaternary environmental history of the Čejčské Lake (S. Moravia, Czech Republic)

 

Authors: Břízová E

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 84, issue 4; pages: 637 - 652; Received 27 April 2009; Accepted in revised form 27 July 2009; Online 10 November 2009

Keywords: palynology, palaeoalgology, biostratigraphy, lakes, palaeoclimatology, palaeoenvironment, Quaternary, Late Glacial, Holocene, S. Moravia, Czech Republic,

full text (PDF, 5.01 MB)

Export to RIS

 

Abstract

The whole territory of Bohemia and Moravia with only two exceptions was located in the periglacial region during the Quaternary glacial periods. These exceptions were the northernmost part of Bohemia and the mouth of the Moravian Gate through which the continental glacier in the past penetrated this country and left traces in the form of moraines and in Moravia also sediments in the oldest Czech lake, Stonava. On the basis of pollen analysis, the organic sediments recovered there were dated to the Holsteinian Interglacial (Mindel/Riss). Natural lakes are rare in the Czech Republic (Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné, Laka, Stonava, Komořany, Chrást, Stará Boleslav, Polabské černavy, Soos, Měňany, Švarcenberk, and Velanská cesta), since most of its territory has never been glaciated. As indicated by new palynological research, this statement does not fully apply to southern Moravia, where a number of lakes existed in the past, e.g. the former lakes Vracov, Čejčské, Kobylské, Vacenovice and Vlkoš. The deposition of lake sediments occurred mainly in the Holocene. According to the present research on the Čejčské Lake, the vegetation assemblages consist of species with various ecological requirements. Due to favorable circumstances, this site has been put forward for protection and designated a Natural Monument.

References

Břízová, E. 1991. Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989, 27-29.

Břízová, E. 1991. Výsledky pylových analýz v roce 1990. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990, 20-21.

Břízová, E. 1993. The importance of pollen analysis for the reconstruction of vegetation development during the last two millenia, 22-29. In Růžičková, E., Zeman, A.&Mirecki, J. (eds) Application of direct and indirect data for the reconstruction of climate during the last two millenia. Papers presented at the workshop of PAGES - Stream I held in Brno, June 1992.

Břízová, E. 1994. Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region). Sborník geologických věd, Antropozoikum 21, 29-56.

Břízová, E. 1995. Postglacial development of vegetation in the Labe river valley course, 111-118. In Růžičková, E. & Zeman, A. (eds) Manifestation of climate on the earth’s surface at the end of Holocene. PAGES - Stream I.

Břízová, E. 1996. Palynological research in the Šumava Mountains (Palynologický výzkum Šumavy). Silva Gabreta 1, 109-113.

Břízová, E. 1999. Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) [Sediments of the glacial lakes of the Šumava and Krkonoše Mts. (pollen analysis)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998, 128-129.

Břízová, E. 2000. Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero. MS ČGS Praha, Geofond, OkÚ Hodonín. [in Czech]

Břízová, E. 2001. Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín (Palynological and palaeoalgological study of the Jezero Nature Monument near Vacenovice, district Hodonín). Příroda 19, 131-144.

Břízová, E. 2001. Palynologické vyhodnocení vrtu Čej 27 v hloubkovém intervalu 1-2 m. 35 pp. MS ČGS Praha, Geofond Praha. [in Czech]

Břízová, E. 2006. Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice Lake. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 47(1-4), 41-42.

Břízová, E. 2008. Palaeogeoecological research of the sediments in a former lake Stará jímka (Bohemian/Bavarian Forest), 14-16. In Pisera, A., Bitner, M.A. & Halamski, A.T. (eds) 9th Paleontological Conference Warszawa, 10-11 October 2008. Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa.

Břízová, E. & Havlíček, P. 1999. Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (Investigation of the organic sediments on the sheets Kyjov and Vracov). Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998, 11-12.

Břízová, E., Havlíček, P., Novák, Z. & Petrová, P. 2000. Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (Quaternary sediments on streets Vracov 34-222 and Strážnice 34-223). Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, 14-17.

Břízová, E., Havlíček, P. & Vachek, M. 2001a. Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (The protected locality Jezero - palynological and palaeoalgological research). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, 64-66.

Břízová, E., Havlíček, P. & Vachek, M. 2001b. Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (Research of the sediments in the South Moravia). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, 67-69.

Břízová, E., Havlíček, P. & Mentlík, P. 2006. Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní (Geological, geomorphological and palaeoecological research of the sediments in the Srní area). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 61-64.

Břízová, E., Mentlík, P. & Pazdur, A. 2007a. Palaeoecological, geological and geomorphological research of the sediments in a former lake Stará jímka (Bohemian/Bavarian Forest), 102-103. In Mogilewski, P., Wysota, W. & Weckwerth, P. (eds) Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia - XIV Konferencja “Stratygrafia plejstocenu Polski”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Uniwersitet Łodzki, Państwowy Instytut Geologiczny, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Břízová, E. & Pazdur, A. 2007b. Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15 000 let, 39-43. In Dvořák, L., Šustr, P. & Braun, V. (eds) Aktuality šumavského výzkumu III. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk.

Břízová, E., Havlíček, P., Novák, Z. & Petrová, P. 2000. Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223 (Quaternary sediments on streets Vracov 34-222 and Strážnice). Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, 14-17.

Břízová, E., Havlíček, P. & Vachek, M. 2001a. Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (The protected locality Jezero - palynological and palaeoalgological research). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, 64-66.

Břízová, E., Havlíček, P. & Vachek, M. 2001b. Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (Research of the sediments in the South Moravia). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, 67-69.

Čtyroký, P. ed. 1990. Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000 34-214 Čejkovice. Český geologický ústav, Praha. [in Czech]

Dohnal, Z., Kunst, M.,Mejstřík, V., Raučina, Š. & Vydra, V. 1965. Československá rašeliniště a slatiniště. 336 pp. ČSAV, Praha. [in Czech]

Dreslerová, D., Břízová, E., Růžičková, E. & Zeman, A. 2004. Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley, 121-171. InGojda,M. (ed.) Ancient landscape, settlement dynamics and non-destructive archaeology. Academia, Praha.

Erdtman, G. 1943. An introduction to pollen analysis. 712 pp. Academic Press, New York.

Erdtman, G. 1954. An introduction to pollen analysis. 238 pp. Chronica Botanica, Waltham, Mass.

Firbas, F. 1949, 1952. Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. I - 480 pp., II - 256 pp. G. Fischer, Jena.

Grulich, V. 1987. Slanomilné rostliny na jižní Moravě. Katalog historických lokalit jihomoravských lokalit. 76 pp. ČSOP, Břeclav. [in Czech]

Havlíček, P. & Zeman, A. 1979. Kvartérní poměry mezi Kobylím, Brumovicemi a Čejčí na jihovýchodní Moravě. Sborník geologických věd, Antropozoikum 12, 31-55.

Hruška, J., Charles, D.L., Břízová, E. & Veselý, J. 2000. How much acidification has occurred in Prášilské lake since preindustrial times?, p. 21. In The International workshop Acidified Lakes in the Bohemian/Bavarian Forest - History, Present and Future, March 21-23, 2000. České Budějovice, Czech Republic.

Hruška, J., Charles, D.F., Břízová, E., Veselý, J., Novák, M.&Kopáček, J. 1999. Paleolimnologická rekonstrukce preindustriálních acidobazických vlastností povrchových vod postižených antropogenní acidifikací. MS Závěrečná zpráva grantového projektu GAČR 205/96/0933, Archiv ČGS Praha. [in Czech]

Hruška, J. & Břízová, E. 2007. Wielki Staw a historie přírodních poměrů Krkonoš, 166-168. In Flousek, J., Hartmanová, O., Štursa, J. & Potocki, J. (eds) Krkonoše: příroda, historie, život. BASET, Praha.

Jankovská, V. 1983. Palynologische Forschung am ehemaligen Komořany-See (Spätglazial bis Subatlantikum). Věstník Ústředního ústavu geologického 58(2), 99-107.

Jankovská, V. 1988. Palynologische Erforschung archäologischer Proben aus Komořanské jezero-See bei Most (NW-Böhmen). Folia geobotanica et phytotaxonomica 23, 45-77.

Jankovská, V. 2000. Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A unique natural archive. Geolines 11, 115-117.

Jankovská, V. 2006. Late Glacial and Holocene history of Plešné Lake and its surrounding landscape based on pollen and palaeoalgological analyses. Biologia 61(20), 371-385.View article

Jankovská, V. 2007. Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings. In Štursa, J. & Knapik, J. (eds) Geoekologické problémy Krkonoš, Sborník Mezinárodní vědecké konference, říjen 2006. Opera Corcontica 44(1), 227-242.

Jankovská, V. & Komárek, J. 2000. Indicative value of Pediastrum and other coccal green algae in palaeoecology. Folia geobotanica et phytotaxonomica 35, 59-82.View article

Komárek, J. & Jankovská, V. 2001. Review of the green algal genus Pediastrum; Implication for pollen-analytical research. Bibliotheca Phycologica 108, 1-127.

Kovanda, J. 1956. Předběžná zpráva o výzkumu sladkovodní křídy u Měňan. Anthropozoikum 5, 401-405.

Kovanda, J. 1971. Kvartérní vápence Československa. Sborník geologických věd, Antropozoikum 7, 1-237.

Kneblová, V. 1958a. Interglaciální flóra na Ostravsku. Věstník Ústředního ústavu geologického 33, 293-296.

Kneblová, V. 1958b. Paleobotanické zpracování interglaciálních sedimentů v oblasti Suchá-Stonava. MS Ústřední ústav geologický, Praha. [in Czech]

Kneblová-Vodičková, V. 1961. Entwicklung der Vegetation in Elster-Saale Interglazial im Suchá - Stonava Gebiet (Ostrava Gebiet). Anthropozoikum 9, 129-174.

Ložek, V. 1973. Příroda ve čtvrtohorách. 372 pp. Academia, Praha.

Macoun, J., Šibrava, V., Tyráček, J. & Kneblová-Vodičková, V. 1965. Kvartér Ostravska a Moravské brány. 419 pp. Ústřední ústav geologický, Praha.

Mangerud, J., Andersen, S.T., Berglund, B.E. & Donner, J. 1974. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. Boreas 3, 109-128.View article

Pelíšek, J. 1951. Solné výkvěty na půdách jižní Moravy. Příroda 44, 153-158.

Pícha, F., Hanzlíková, E. & Cicha, I. 1968. Geologie čejčsko- zaječské zóny. Sborník geologických věd, Řada G - Geologie 13, 37-74.

Rybníček, K. 1983. The environmental evolution and infilling process of a former lake near Vracov (Czechoslovakia). Hydrobiologia 103, 247-250.View article

Rybníček, K. ed. 1989. Excursion guide book, 83-84. The XIIth International meeting of European Quaternary botanists, June 5th-15th. Brno.

Rybníčková, E. 1985. Dřeviny a vegetace Československa v nejmladším kvartéru. Ph.D. thesis, Masaryk University, Brno. MS Botanický ústav AV ČR Průhonice. [in Czech]

Rybníčková, E. & Rybníček, K. 1972. Erste Ergebnisse paläogeobotanischer Untersuchungen des Moores bei Vracov, Südmähren. Folia geobotanica et phytotaxonomica 7, 285-308.

Řeháková, Z. 1988. Biostratigraphy and palaeoecology of Diatom- bearing sediments within the Soos basin in western Bohemia, Czechoslovakia. 10th Diatom-Symposium 1988, 407-418.

Svobodová, H. 1989. Svatobořice-Mistřín, 84-85. In Rybníček, K. (ed.) Excursion guide book. The XIIth International meeting of European Quaternary botanists, June 5th-15th, Brno.

Svobodová, H. 1997. Die Entwicklung der Vegetation in Südmähren (Tschechien) während des Spätglazials und Holozäns - eine palynologische Studie (Development of the vegetation in South Moravia /Czech Republic/ during the Late Glacial and Holocene - a palynological study). Verhandlungen der Zoologisch- Botanischen Gesellschaft in Österreich 134, 317-356.

Sýkora, L. 1959. Rostliny v geologickém výzkumu. 322 pp. ČSAV, Praha.

Symonová, R. 2002. Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny Čejčského jezera (Preliminary report on research of ostracods fauna of the Čejč Lake). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, 109-110.

Šumberová, K., Lososová, Z. & Šmarda, P. 2004. Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě (New finds of Veronica scardica in South Moravia). Zprávy České botanické společnosti 39, 161-166.

Vicherek, J. 1973. Die Pflanzengesellschaften der Halophytenund Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 200 pp. Academia, Praha.

Walanus, A. & Nalepka, D. 1999. POLPAL. Program for counting pollen grains, diagrams plotting and numerical analysis. Acta Paleobotanica, Supplement 2, 659-661.