Palaeodrainage systems at the basal unconformity of the Bohemian Cretaceous Basin: roles of inherited fault systems and basement lithology during the onset of basin filling

 

Authors: Uličný D, Špičáková L, Grygar R, Svobodová M, Čech S, Laurin J

Published in: Bulletin of Geosciences, volume 84, issue 4; pages: 577 - 610; Received 27 February 2009; Accepted in revised form 7 July 2009; Online 5 October 2009

Keywords: palaeodrainage, Cenomanian unconformity, Bohemian Massif, Elbe Zone, sequence stratigraphy,

full text (PDF, 7.27 MB)

Export to RIS

 

Supplementary material

Appendix 1 (909 kB)

Examples of detailed correlation panels, along cross-section D1 and D2 (as in fig. 14A), Western and Central PDS respectively.


 

Abstract

This study presents a synthesis of currently available data on the distribution of Cenomanian-age palaeodrainage systems in the Bohemian Cretaceous Basin, filled by fluvial and estuarine strata, and an interpretation of their relationships to the basement units and fault systems. Much of the progress, compared to previous studies, was made possible by a recent basin-scale evaluation of Cenomanian genetic sequence stratigraphy. Several local palaeodrainage systems developed in the basin, separated by drainage divides of local importance and one major divide – the Holice-Nové Město Palaeohigh – which separated the drainage basins of the Tethyan and Boreal palaeogeographic realms. The locations and directions of palaeovalleys were strongly controlled by the positions of inherited Variscan basement fault zones, whereas the bedrock lithology had the subordinate effect of narrowing or broadening valleys on more vs. less resistant substratum, respectively. The intrabasinal part of the palaeodrainage network followed the slopes toward the Labe (Elbe) System faults and was strongly dominated by the conjugate, NNE-trending, Jizera System faults and fractures. Outlet streams – ultimate trunk streams that drained the basin area – are interpreted to have followed the Lužice Fault Zone toward the Boreal province to the Northwest, and the Železné hory Fault Zone toward the Tethyan province to the Southeast. At both the northwestern and southeastern ends of the Bohemian Cretaceous Basin, shallow-marine or estuarine conditions are proven to have existed during the early Cenomanian. Direct evidence for syn-depositional subsidence during the early to mid-Cenomanian, fluvial to estuarine phase is very rare, and the onset of deposition by fluvial backfilling of the palaeodrainage systems was driven mainly by the long-term rise in global sea level. Subtle surface warping, mostly without detectable discrete faulting, is inferred to have been a response to the onset of the palaeostress regime that later, with further stress accumulation, led to subsidence in fault-bounded depocentres of the Bohemian Cretaceous Basin and uplift of new source areas.

References

Aleksandrowski, P., Kryza, R., Mazur, S. & żaba, J. 1997. Kinematic data on major Variscan fault and shear zones in the Polish Sudetes, NE Bohemian Massif. Geological Magazine 134, 727-39.View article

Andresen, M.J. 1962. Paleodrainage patterns; their mapping from subsurface data, and their paleogeographic value. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 46(3), 398-405.

Arthaud, F. & Matte, P. 1977. Late Paleozoic strike-slip faulting in Southern Europe and Northern Africa: Result of a right-lateral shear zone between Appalachians and Urals. Geological Society of America Bulletin 88(9), 1305-1320.View article

Beard, B.L., Medaris, L.G., Johnson, C.M., Jelínek, E., Tonika, J. & Riciputi, L.R. 1995. Geochronology and geochemistry of eclogites from the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic: implications for Variscan orogenesis. Geologische Rundschau 86, 552-567.View article

Blum, M.D. & Törnqvist, T.E. 2000. Fluvial responses to climate and sea-level change: a review. Sedimentology 47 (supplement 1), 2-48.View article

Bosák, P. 1995. Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: an overwiev and synthesis. International Journal of Speleology 24(1-2), 3-40.

Brandmayr, M., Dallmeyer, R.D., Handler, R. & Wallbrecher, E. 1995. Conjugate shear zones in the southern Bohemian Massif (Austria): implications for Variscan and Alpine tectonothermal activity. Tectonophysics 248(1-2), 97-116.View article

Coubal, M. 1990. Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin. Mineralia Slovaca 22, 139-144.

Čech, S.,Klein, V.,Kříž, J.&Valečka, J. 1980. Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. Věstník Ústředního ústavu geologického 55, 277-296.

Čech, S., Hradecká, L., Svobodová, M. & Švábenická, L. 2005. Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Bulletin of Geosciences 80(4), 321-354.

Čech, S. & Váně, V. 1989. K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří. Časopis pro mineralogii a geologii 33(4), 395-410.

Cháb, J., Stráník, Z. & Eliáš,M. 2007. Geologická mapa České republiky. Česká geologická služba, Praha.

Cháb, J., Breiter, K., Fatka, O., Hladil, J., Kalvoda, J., Šimůnek, Z., Štorch, P., Vašíček, Z., Zajíc, J. & Zapletal, J. 2008. Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. 284 pp. Česká geologická služba, Praha.

Chaloupský, J. 1973. The basement of the Cretaceous and the Permo-Carboniferous of northern Bohemia. Geologische Rundschau 62, 581-594.View article

Chudomel, J., Cimbálník, V., Jakeš, O., Jihlavec, F., Klimková, V., Novák, J., Ondrák, J., Šustr, I. & Vašinová, J. 1983. Výzkum uhlonosných formací Českého masívu - Zpráva o reflexně seismických a tíhových měřeních v pánvích roudnické, mšenské, českokamenické, mnichovohradišťské a podkrkonošské v letech 1981-1982. 176 pp. MS Geofyzika, Brno. Geofond P 53614, Praha.

Dörr, W., Zulauf, G., Fiala, J., Franke, W. & Vejnar, Z. 2002. Neoproterozoic to Early Cambrian history of an active plate margin in the Tepla-Barrandian unit - a correlation of U-Pb isotopic-dilution-TIMS ages (Bohemia, Czech Republic). Tectonophysics 352, 65-85.View article

Eliáš, M. 1981. Facies and paleogeography of the Jurassic of the Bohemian Massif. Sborník geologických věd, Geologie 35, 75-144.

Franke, W. 2006. The Variscan orogen in Central Europe: construction and collapse, 334-343. In Gee, D.G. & Stephenson, A.R. (eds) European Lithosphere Dynamics. Geological Society of London, Memoir 32.

Franke, W. & Żelaźniewicz, A. 2002. Structure and evolution of the Bohemian Arc, 279-293. In Winchester, J.A., Pharaoh, T.C.&Verniers, J. (eds) Paleozoic Amalgamation of Central Europe. Geological Society of London, Special Publication 201.

Franke, W., Haak, V., Oncken, O. & Tanner, D. (eds) 2000. Orogenic processes: quantification and modelling in the Variscan Belt. 459 pp. Geological Society of London, Special Publication 179.

Frejková, L. 1984. Petrografie sladkovodního cenomanu jv. okraje české křídové tabule. Sborník GPO 28, 87-112.

Frejková, L. & Vajdík, J. 1974. Příspěvek k paleogeografii a litologii cenomanských sedimentů v orlicko-žďárské faciální oblasti. Sborník GPO 6, 5-28.

Frič, A. 1869. Palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten der bömischen Kreideformation. Die Perucer Schichten. Die Korycaner Schichten. Archiv für die naturwissenschaftliche Landes-Durchforschung von Böhmen I, 181-242.

Fuchs, G. & Matura, A. 1976. Die Geologie des Kristallins der südlichen Böhmischen Masse. Jahresberichte der geologischen Bundesanstalt 129, 41-49.

Gale, A.S., Hardenbol, J., Hathway, B., Kennedy, W.J., Young, J.R. & Phansalkar, V. 2002. Global correlation of Cenomanian (Upper Cretaceous) sequences: Evidence for Milankovitch control on sea level. Geology 30(4), 291-294.View article

Galloway, W.E. 1989. Genetic stratigraphic sequences in basin analysis I: Architecture and genesis of flooding-surface bounded depositional units. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 73, 125-142.

Greb, S.F. 1989. Structural controls on the formation of the sub-Absaroka unconformity in the U.S. Eastern Interior Basin. Geology 17, 889-892.View article

Hancock, J.M. & Kauffman, E.G. 1979. The great transgressions of the Late Cretaceous. Journal of the Geological Society 136, 175-186.View article

Hanzlíková, E. & Bosák, P. 1977. Microfossils and microfacies of the Jurassic relict near Olomučany (Blansko district). Věstník Ústředního ústavu geologického 52, 73-79.

Herčík, F., Herrmann, Z. & Valečka, J. 1999. Hydrogeologie české křídové pánve. Hydrology of the Bohemian Cretaceous Basin. 115 pp. MS Česká geologická služba, Praha.

Holbrook, J. & Schumm, S.A. 1999. Geomorphic and sedimentary response of rivers to tectonic deformation: a brief review and critique of a tool for recognizing subtle epeirogenic deformation in modern and ancient settings. Tectonophysics 305(1-3), 287-306.View article

Holub, V., Kukla, V. & Pražák, J. 1972. Vrt Se-1 Seletice. Závěrečná zpráva. 34 pp. Ústřední ústav geologický, Praha. Geofond P223067.

Houša,V. 1991. Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná 156, 101-115.

Howard, A.D. 1967. Drainage analysis in geologic interpretation a summation. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 51, 2246-2259.

Hypr, D., Vybíral, J., Štos, P., Hrušák, J. & Ohlídalová, D. 1982. Závěrečná zpráva Semanín, Geologická část. 168 pp. Geologický průzkum Ostrava, n. p., závod Brno. MS Unigeo, Ostrava. Geofond FZ 5957, Praha.

Jelen, J. & Malecha, A. 1988. Zpráva o vývoji cenomanu na jižním Lounsku (II. etapa) s vyhodnocením prognóz jílovců mezi Jimlínem a Píšťany. 38 pp. MS Ústřední ústav geologický, Praha.

Jerzykiewicz, T. & Wojewoda, J. 1986. The Radków and Szczeliniec Sandstones: an example of giant foresets on a tectonically controlled shelf of the Bohemian Cretaceous Basin (Central Europe), 1-15. In Knight, J.R.&McLean, J.R. (eds) Shelf sands and sandstones, Canadian Society of Petroleum Geologists Memoir 11.

Jindřich, V. 1971. New views in tectonic significance of platform sediments in the Bohemian Massif, Czechoslovakia. Geological Society of America Bulletin 82, 763-768.View article

Kamarád, L. & Malkovský, M. 1956. Železitý kaolinitický jílovec („bauxit“) v Motolském údolí v Praze. Časopis pro mineralogii a geologii 1, 8-14.

Kanta, J. 2000. Sedimentologie a sekvenční statigrafie perucko-korycanského souvrství v jihovýchodní části české křídové pánve mezi Litomyšlí a Letovicemi. 89 pp. MSc. thesis, Charles University, Prague, Czech Republic.

Klein, V. 1957. Použití výsledků těžkých minerálů pro stratigrafii a paleogeografii cenomanu na Kouřimsku. Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddíl geologický 24(1), 401-428.

Klein, V., Müller, V. & Valečka, J. 1979. Lithofazielle und paläogeographische Entwicklung des Böhmischen Kreidebeckens. Aspekte der Kreide Europas. IUGS Series A 6, 435-446.

Klein, V., Hercogová, J. & Rejchrt, M. 1982. Stratigraphie, Lithologie und Paläontologie der Kreide im Elbe-Faziesgebiet. Sborník geologických věd, Geologie 36, 27-92.

Kodym, O. 1923. Nejjižnější zbytky křídové v okolí pražském. Rozpravy České akademie věd, Třída matematicko-přírodovědecká 32(II/6), 1-15.

Konopásek, J. & Schulmann, K. 2005. Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides). Journal of the Geological Society, London 162(3), 463-470.View article

Konopásek, J., Schulmann, K. & Lexa, O. 2001. Structural evolution of the central part of the Krušné hory (Erzgebirge) Mountains in the Czech Republic - evidence for changing stress regime during Variscan compression. Journal of Structural Geology 23(9), 1373-1392.View article

Košler, J., Aftalion, M. & Bowes, D.R. 1993. Mid-Late Devonian plutonic activity in the Bohemian Massif - U-Pb zircon isotopic evidence from the Staré Sedlo and Mirotice gneiss complexes, Czech Republic. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte 9, 417-431.

Kossmat, F. 1927. Gliederung des variszischen Gebirgsbaues. Abhandlungen Sächsischen Geologischen Landesamts 1, 1-39.

Koutek, J. 1927. To the question of the depth of Jurassic sea at Brno. Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 38, 1-5.

Kozdrój, W., Cymerman, Z., Kachlík, V. & Opletal, M. 2001. Karkonosze-Jizera Region. In Kozdrój, W., Krentz, O. & Opletal, M. Comments on the geological map Lausitz- Jizera-Karkonosze. 1 : 100 000. 64 pp. Sächsiches Landesamt für Umwelt und Geologie, Freiberg; Państwowy Instytut geologiczny, Warszawa; Český geologický ústav, Praha.

Krejčí, J. 1865. O křídovém útvaru. Časopis Musea Království českého 39, 222-242.

Kroner, U., Mansy, J.-L., Mazur, S., Aleksandrowski, P., Hann, H.P., Huckriede, H., Lacquement, F., Lamarche, J., Ledru, P., Pharaoh, T.C. & Zulauf, G. 2008. Variscan tectonics, 599-664. In McCann, T. (ed.) Geology of Central Europe, Volume 1: Precambrian and Palaeozoic. The Geological Society, London.

Krystek, I. & Samuel, O. 1978. Výskyt kriedy karpatského typu severně od Brna (Kuřim). Geologické práce, Správy GÚDŠ, 93-110.

Kumpera, O., Blažek, J., Grygar, R. & Pešek, J. 1986. Strukturně-geologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (list 04 - Náchod). Soubor účelových map k. p. Uranový průmysl Liberec. Ústřední ústav geologický, Praha.

Kumpera, O., Zeman, J., Grygar, R., Kalendová, J., Adamusová, M., Mátlová, E., Moupic, Z. & Stárková, I. 1988. Strukturně-geologická mapa ČSR 1 : 500 000. Účelová mapa k. p. Uranový průmysl Liberec. Ústřední ústav geologický, Praha.

Laurin, J. & Uličný, D. 2004. Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of Central Europe. Journal of Sedimentary Research 74, 697-717.View article

Leckie, D.A. 2008. Anatomy of an unconformity and its earliest overlying fill - the basinwide sub-Cretaceous unconformity of Western Canada Foreland Basin. 2008 GSA Annual Meeting in Houston, Texas USA, Geological Society of America Abstracts with Programs 40(6), 186.

Lippolt, H.J., Hess, J.C., Holub, V.M. & Pešek, J. 1986. Correlation of Upper Carboniferous deposits in the Bohemian Massif (Czechoslovakia) and in the Ruhr district (FR Germany): evidence from Ar-40/Ar-39 ages of tuff layers. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 137, 447-464.

Malavieille, J., Guihot, P., Costa, S., Lardeaux, J.M. & Gardien, V. 1990. Collapse of the thickened Variscan crust in the French Massif Central: Mont Pilat extensional shear zone and St. Etienne Late Carboniferous basin. Tectonophysics 177(1-3), 139-149.View article

Malkovský, M. 1987. The Mesozoic and Tertiary basins of the Bohemian Massif and their evolution. Tectonophysics 137, 31-42.View article

Malkovský, M., Benešová, Z., Čadek, J., Holub, V., Chaloupský, J., Jete, J., Müller, V., Mašín, J. & Tásler, R. 1974. Geologie české křídové pánve a jejího podloží. 262 pp. Ústřední ústav geologický & Academia, Praha.

Martinsen, O.J., Ryseth, A., Helland-Hansen, W., Flesche, H., Torkildsen, G. & Idil, S. 1999. Stratigraphic base level and fluvial architecture: Ericson sandstone (Campanian), Rock Springs Uplift, SW Wyoming, USA. Sedimentology 46, 235-259.View article

Matějka, A. 1921. Příspěvek k poznání křídového útvaru na listu Praha. Rozpravy České Akademie věd 31(II/6), 1-12.

Matějka, A. 1936. Kapitola o křídě, 12-21. In Čepek, L. Vysvětlivky ke geologické mapě Československé republiky, list Kladno 3952. Knihovna Státního geologického ústavu Republiky československé 17.

Matte, P., Respaut, J.P., Maluski, H., Lancelot, J.R. & Brunel,M. 1986. The Pays De Bray Fault, a premesozoic ductile dextral strike-slip-fault - Hercynian synmetamorphic deformation (320 Ma) of a Precambrian granite (570 Ma) in the borehole Pays De Bray 201 (Structure and Geochronology U/Pb and Ar-39/Ar-40. Bulletin de la Société géologique de France 2, 69-77.

Matte, P., Maluski, H., Rajlich, P. & Franke, W. 1990. Terrane boundaries in the Bohemian Massif: Result of largescale Variscan shearing. Tectonophysics 177(1-3), 151-170.View article

Mattern, F. 1996. The Elbe zone at Dresden - a Late Paleozoic pull-apart intruded shear zone. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 147(1), 57-80.

Mattern, F. 2001. Permo-Silesian movements between Baltica and Western Europe: tectonics and ‘basin families’. Terra Nova 13, 368-375.View article

Mazur, S. & Aleksandrowski, P. 2001. The Tepla(?)/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides. International Journal of Earth Sciences 90(2), 341-60.View article

McCann, T., Kiernowski, H., Krainer, K., Vozárová, A., Peryt, T., Opluštil, S., Stollhofen, H., Schneider, J., Wetzel, A., Boulvain, F., Dusar, M., Török, A., Haas, J., Tait, J. & Körner, F. 2008. Permian, 531-598. In McCann, T. (ed.) Geology of Central Europe, Volume 1: Precambrian and Palaeozoic. The Geological Society, London.

Menier, D., Reynaud, J.-Y., Proust, J.-N., Guillocheau, F., Guennoc, P., Bonnet, S., Tessier, B. & Goubert, E. 2006. Basement control on shaping and infilling of valleys incised at the southern coast of Brittany, France, 37-55. In Dalrymple, R.W., Leckie, D.A. & Tillman, R.W. (eds) Incised valleys in time and space. Society of Economic Paleontologists Mineralogists Special Publication 85.

Mlčoch, B. (ed.) 2001. Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. 122 pp. Závěrečná zpráva úkolu MŽP (VaV 630/1/00), MS Český geologický ústav, Praha. Geofond P101840, Praha.

Ogg, J.G., Agterberg, F.P. & Gradstein, F.M. 2004. The Cretaceous Period, 344-383. In Gradstein, F.M., Ogg, J. & Smith, A. (eds) A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press, Cambridge.

Pacltová, B. 1966. Pollen grains of angiosperms in the Cenomanian Peruc Formation in Bohemia. The Paleobotanist 15(1-2), 52-54.

Pacltová, B. 1971. Palynological study of Angiospermae from the Peruc Formation (?Albian-Lower Cenomanian) of Bohemia. Sborník Ústředního ústavu geologického, P 13, 105-141.

Pacltová, B. 1977. Cretaceous Angiosperms of Bohemia - Central Europe. Botanical Review 43(1), 128-142.View article

Passer, M. 1967. Cenomanské jílovce, uhlířsko-janovická a černokostelecká oblast, surovina: žáruvzdorné jíly. 68 pp. MS Geoindustria, Praha. Geofond P020777, Praha.

Pašek, J. & Urban, M. 1990. The tectonic evolution of the Plzeň basin (Upper Carboniferrous, West Bohemia): a review and reinterpretation. Folia Musei rerum naturalium Bohemia occidentalis, Geologica 32, 3-56.

Pešek, J. (ed.) 2001. Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. 243 pp. Český geologický ústav, Praha.

Pitra, P., Burg, J.P. & Guiraud, M. 1999. Late Variscan strike-slip tectonics between the Tepla-Barrandian and Moldanubian terranes (Czech Bohemian Massif): petrostructural evidence. Journal of the Geological Society 156(5), 1003-1020.View article

Plint, A.G., McCarthy, P.J. & Faccini, U.F. 2001. Nonmarine sequence stratigraphy: Updip expression of sequence boundaries and systems tracts in a high-resolution framework, Cenomanian Dunvegan Formaton, Alberta Foreland Basin, Canada. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 85, 1967-2001.

Posamentier, H.W. & Allen, G.P. 1999. Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications. 210 pp. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Concepts in Sedimentology and Paleontology 7. Tulsa.

Potter, P.E. 1978. Significance and origin of big rivers. Journal of Geology 86, 13-33.View article

Radwański, S. 1975. Kreda Sudetów środkowych w świetle wyników nowych otworów wiertniczych. Biuletyn Instytutu geologicznego 287, 5-59.

Rajchl, M., Uličný, D. & Mach, K. 2008. Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic. Sedimentology 55, 1419-1447.View article

Rajchl, M., Uličný, D., Grygar, R.&Mach, K. 2009. Evolution of basin-fill architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben, Central Europe. Basin Research 21, 269-294.View article

Rutšek, J. & Kučera, M. 1995. Geologická charakteristika křídových sedimentů, 128 pp. In Rutšek, J. (ed.) Závěrečné zpracování prací Uranového průzkumu v české křídové pánvi za léta 1959-1990, Diamo, s. p., Stráž pod Ralskem. 133 pp. Geofond P098200, Praha.

Scheck, M., Bayer, U., Otto, V., Lamarche, J., Banka, D. & Pharaoh, T. 2002. The Elbe Fault System in North Central Europe - a basement controlled zone of crustal weakness. Tectonophysics 360, 281-299.View article

Schulmann, K., Konopásek, J., Janoušek, V., Lexa, O., Lardeaux, J.P., Edel, J.-B., Štípská, P. & Ulrich, S. 2009. An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif. Comptes Rendus Geoscience 341(2-3), 266-286.View article

Schulmann, K., Lexa, O., Štípská, P., Racek, M., Tajčmanová, L., Konopásek, J., Edel, J.B., Peschler, A. & Lehmann, J. 2008. Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens? Journal of Metamorphic Geology 26, 273-297.View article

Schumm, S.A. & Ethridge, F.G. 1994. Origin, evolution and morphology of fluvial valleys, 11-27. In Dalrymple, R.W., Boyd, R. & Zaitlin, B.A. (eds) Incised Valley Systems. Society of Economic Paleontologists Mineralogists Special Publication 51.

Schumm, S.A., Dumont, J.F. & Holdbrook, J.M. 2000. Active tectonics and alluvial rivers. 275 pp. Cambridge University Press, Cambridge.

Siever, R. 1951. The Mississippian-Pennsylvanian unconformity in southern Illinois. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 35(3), 542-581.

Slavík, F. 1922. O pisolitických rudách železných s příměsí bauxitovou v české křídě. Rozpravy České akademie věd a umění, Třída II (matematicko-přírodovědecká) 31(3), 1-14.

Soukup, J. 1954. Ložiska cenomanských jílovců v Čechách a na Moravě, část II. Geotechnica 18, 1-179.

Soukup, J., Dvořák, J. & Malecha, A. 1962. Křídový útvar. Přehled oblasti, faciálních a stratigrafických jednotek, tektonických poměrů křídy, 145-153. In Svoboda, J. (ed.) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-333-XXIII Česká Třebová. Nakladatelství ČSAV, Praha.

Špaček, P., Sýkorová, Z., Pazdírková, J., Švancara, J. & Havíř, J. 2006. Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). Studia Geophysica et Geodaetica 50, 233-258.View article

Špičáková, L. 1999. Fluviální sedimenty jihozápadního okraje české křídové pánve, zákonitosti jejich rozšíření v čase a prostoru. 139 pp. Ph.D. thesis, Univerzita Karlova, Praha.

Špičáková, L., Uličný, D. & Koudelková, G. 2000. Tectonosedimentary evolution of the Cheb Basin (NW Bohemia, Czech Republic) between Late Oligocene and Pliocene: a preliminary note. Studia Geophysica et Geodaetica 44, 556-580.View article

Steiner, J. 1978. Geologická charakteristika křídy v severovýchodní části lužické faciální oblasti. Sborník Severočeského musea, Přírodní vědy 10, 101-123.

Störr, M., Kužvart, M. & Neužil, J. 1978. Genesis of the weathering crusts of the Bohemian Massif. Schriftenreihe den geologischen Wissenschaften 208, 170-281.

Stráník, Z., Bubík, M., Čech, S. & Švábenická, L. 1996. The Upper Cretaceous in South Moravia. Věstník Českého geologického ústavu 71, 1-30.

Suess, F.E. 1912. Die moravischen Fenster und ihre Beziehung zum Grundgebirge des Hohen Gesenkes. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 83, 541-631.

Suess, F.E. 1926. Intrusionstektonik und Wandertektonik im variszischen Grundgebirge. 268 pp. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin.

Svoboda, J. et al. 1964. Regionální geologie ČSSR. Díl I. Český masív, sv. 2. Algonkium-kvartér. 543 pp. Nakladatelství ČSAV, Praha.

Svobodová, M. 1992. Earliest Upper Cretaceous palynomorphs of basal (transgressive) strata in the Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia), 313-322. In Eder-Kovar, J. (ed.) Proceedings of the Pan-European Palaeobotanical Conference Vienna, 19-23 September 1991. Museum of Natural History, Vienna.

Svobodová, M. 1997. Mid-Cretaceous palynomorphs from the Blansko Graben (Czech Republic): affinities to both Tethyan and Boreal bioprovinces. Proceedings 4th EPPC. Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschapen TNO 58(1997), 149-156.

Svobodová, M. & Brenner, G.J. 1999. Correlation of Mid-Cretaceous plant microfossils from the Raritan Formation of the Atlantic Coastal Plain with the Peruc-Korycany Formation of the Blansko Graben. Acta Palaeobotanica, Supplement 2, 199-209.

Tásler, R., Chaloupský, J., Kukal, Z., Pražák, J. & Slavík, J. 1984. Vrt DB-1. 34 pp. MS Ústřední ústav geologický, Praha. Geofond P47962, Praha.

Tásler, R., Slavík, J. & Chaloupský, J. 1986. Vrt Sč-1. Závěrečná zpráva. 39 pp. MS Ústřední ústav geologický, Praha. Geofond P53468, Praha.

Tröger, K.-A. 1996. The Upper Cretaceous of Saxony in the framework of the European Cretaceous development. Mitteilungen der Geologischen-paläontogischen Institut der Universität zu Hamburg 77, 95-104.

Tröger, K.-A. 2003. The Cretaceous of the Elbe Valley in Saxony (Germany) - a review. Carnets de Géologie, article 2003/03 (CG2003_A03_KAT).

Uličný, D. 2005. Geologická interpretace vybraných reflexně seismických profilů, 145-164. In Novotný, M., Brož, M., Hrubcová, P., Hubatka, F., Karousová, O., Růžek, B., Špaček, P., Špičák, A., Švancara, J. & Uličný, D. Závěrečná zpráva za projekt č. VaV/630/3/02 SLICE - Seismic Lithospheric Investigation of Central Europe. 213 pp. MS Geofyzikální ústav AVČR, Praha. Unpublished report, Ministry of Environment of the Czech Republic. Geofond P113039, Praha.

Uličný, D., Čech, S. & Grygar, R. 2003a. Tectonics and depositional systems of a shallow-marine, intra-continental strike-slip basin: exposures of the Český Ráj region, Bohemian Cretaceous Basin. Geolines 16, 133-148.

Uličný, D., Hladíková, J., Attrep, M., Čech, S., Hradecká, L. & Svobodová,M. 1997a. Sea-level changes and geochemical anomalies across the Cenomanian-Turonian boundary: Pecínov quarry, Bohemia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 132, 265-285.View article

Uličný, D., Kvaček, J., Svobodová, M. & Špičáková, L. 1997b. High-frequency sea-level fluctuations and plant habitats in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 136, 165-197.View article

Uličný, D., Laurin, J. & Čech, S. 2009. Controls on clastic sequence geometries in a shallow-marine, transtensional basin: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Sedimentology 56, 1077-1114.View article

Uličný, D.,Martínek, K. & Grygar, R. 2002. Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model. Geolines 14, 101-102.

Uličný, D. & Špičáková, L. 1996. Response to high frequency sea-level change in a fluvial to estuarine succession: Cenomanian paleovalley fill, Bohemian Cretaceous Basin, 247-268. In Howell, J.A. & Aitken, J.F. (eds) High Resolution Sequence Stratigraphy: Innovations and Applications. Geological Society of London, Special Publication 104.

Uličný, D., Špičáková, L., Čech, S. & Laurin, J. 2003b. Response of depositional style of an intra-continental strike-slip basin to changes in relative activity of basement fault zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Abstract Book, 22nd International Association of Sedimentologists Meeting of Sedimentology, Opatija, Croatia 2003, 213.

Uličný, D., Špičáková, L., Tasáryová, Z., Čech, S., Hradecká, L., Švábenická, L., Grygar, R. & Svobodová, M. 2004. Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva studie odboru geologie Ministerstva životního prostředí ČR OG - 9/02. 19 pp. MS Geofyzikální ústav AVČR, Praha. Geofond P114th123, Praha.

Vachtl, J. 1950. Ložiska cenomanských jílovců v Čechách a na Moravě. Část I. Okolí Měcholup, Třeskovic, Markvarce, Domoušic u Kounova v západních Čechách. Geotechnica 10, 1-72.

Vachtl, J. 1962. Ložiska cenomanských jílovců v Čechách a na Moravě. Část III - Vyšehořovicko, Černokostelecko a okolí Uhlířských Janovic. Geotechnika 31, 1-103.

Vachtl, J. 1964. Poznámky k tektogenezi středočeských permokarbonských depresí. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1963, 115-117.

Vachtl, J., Malecha, A., Peloušek, J., Pelikán, V., Franče, J. & Ryšavý, P. 1968. Ložiska cenomanských jílovců v Čechách a na Moravě. Díl IV. Geotechnica 32, 1-162.

Vajdík, J., Jurenková, M., Lavriněnko, M., Litzmanová, L., Pospíšil, Z., Šafránek, V., Staňková, J. & Životský, J. 1978. Východočeská a západomoravská křída. Závěrečná zpráva. MS Unigeo Ostrava, závod Brno. Geofond P035382, Praha.

Vajdík, J. & Vybíral, J. 1973. Průzkum ložisek žáruvzdorných jílovců v areálu západomoravské a východočeské křídy. Sborník GPO 2, 27-50.

Valečka, J. 1975. Litologie, cyklická stavba a geneze bazálních svrchnokřídových sedimentů západně od Děčína. Časopis pro mineralogii a geologii 18, 379-391.

Valečka, J. 1979. Paleogeografie a litofaciální vývoj severozápadní části české křídové pánve. Sborník geologických věd, Geologie 33, 47-81.

Valečka, J., Čech, S., Herrmann, Z., Kaas, A. & Pražák, J. 2003. Tectonic map of the Bohemian Cretaceous Basin, 91 pp. In Herčík, F., Herrmann, Z. & Valečka, J. (eds) Hydrogeology of the Bohemian Cretaceous Basin. Czech Geological Survey, Praha.

Valečka, J. & Skoček, V. 1991. Late Cretaceous lithoevents in the Bohemian Cretaceous Basin. Cretaceous Research 12, 561-577.View article

Van Wagoner, J.C., Posamentier, H.W., Mitchum, R.M., Vail, P.R., Sarg, J.F., Loutit, T.S. & Hardenbol, J. 1988. An overview of fundamentals of sequence stratigraphy and key definitions, 39-44. In Wilgus, C.K., Hastings, B.S., Kendall, C.G.S.C., Posamentier, H.W., Ross, C.A. & Van Wagoner, J.C. (eds) Sea Level Changes: An Integrated Approach. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication 42.

Vejlupek, M., Čejchanová, B., Dudek, A., Hercogová, J., Jetel, J., Klein, V., Komárek, J. & Marek, V. 1967. Vrt Le-1 Luštěnice. 38 pp. MS Ústřední ústav geologický. Geofond P19903, Praha.

Vít, J., Petrová, P. & Otava, J. 2003. Paleontological and sedimentological evidence of NW-SE striking faults in the northern vicinity of Brno. Geolines 16, 108-109.

Voigt, S., Wagreich, M., Surlyk, F., Walaszczyk, I., Uličný, D., Čech, S., Voigt, T., Wiese, F., Wilmsen, M., Niebehr, B., Reich, M., Funk, H., Michalík, J., Jagt, J.W.M., Felder, P.J. & Schulp, A.S. 2008. Cretaceous, 923-997. In McCann, T. (ed) Geology of Central Europe, Volume 2: Mesozoic and Cenozoic. The Geological Society, London.

Voigt, T. 1994. Faziesentwicklungen und Ablagerungssequenzen am Rand eines Epikontinentalmeeres - Die Sedimentazionsgeschichte der Sächsischen Kreide. 133 pp. Ph.D. thesis, Bergakademie Freiberg, Germany.

Voigt, T. 1998. Entwicklung und Architektur einer fluviatilen Talfüllung - die Niederschöna Formation im Sächsischen Kreidebecken. Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie in Dresden 43/44, 121-139.

Zahálka, B. 1911. Křídový útvar v západním Povltaví. Pásmo I a II. Věstník Královské České společnosti nauk, Třída matematicko- přírodovědecká, 1-87.

Zahálka, B. 1950. Exogyrová lavice křídová nad Blanskem. Věstník Královské České společnosti nauk, Třída matematicko- přírodovědecká 20, 1-10.

Zahálka, Č. 1921. Východočeský útvar křídový. Část severní s Kladskem a Slezskem. Ministerstvo školství a národní osvěty, 105 pp. Roudnice.

Zaitlin, B.A., Dalpymple, R.W. & Boyd, R. 1994. The stratigraphic organization of incised-valley systems associated with relative sea-level change, 45-60. In Dalpymple, R.W. & Zaitlin, B.A. (eds) Incised Valley Systems. Society of Economic Paleontologists Mineralogists Special Publication 51.

Žák, J., Holub, F.V. & Verner, K. 2005. Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif). International Journal of Earth Sciences 94(3), 385-400.View article

Zelenka, P. 1987. Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí. Sborník geologických věd, Geologie 42, 89-112.

Ziegler, P.A. 1990. Geological Atlas of Western and Central Europe. 239 pp. Shell Internationale Petroleum Maatschappij, The Hague.

Ziegler, P.A. & Dezes, P. 2007. Cenozoic uplift of Variscan Massifs in the Alpine foreland: Timing and controlling mechanisms. Global and Planetary Change 58(1-4), 237-269.View article

Zvejška, F. 1953. Ke stratigrafii a tektonice křídových vrstev v blanenském prolomu. Spisy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity G3 351, 1-24.