Encyklopedie Nápověda

vrstva  1. deskovité těleso tvořené horninou sedimentární (zpevněnou i nezpevněnou), magmatickou, metamorfovanou nebo i ledem; je přibližně rovnoběžné k povrchům okolních horninových jednotek a nahoře i naspodu je více nebo méně zřetelně ohraničeno. směr vrstv, vrstevnatost, zvrstvení, obr. 248;

2. vrstva granitová, bazaltová aj. Zem.

Styk vrstev a jejich střídání

obr. Styk vrstev a jejich střídání

Obr. 248.  1 - ostrá hranice s rozmyvem, 2 - zřetelná hranice, 3 - ostrá hranice pelitických vložek ve vápenci, 4 - plynulé přechody. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

směr vrstvy Země

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007