Encyklopedie Nápověda

směr vrstvy  průsečnice vodorovné roviny s nakloněnou vrstevní plochou. Sklon vrstvy je maximální úhel svíraný ukloněnou vrstvou s vodorovnou rovinou. Směr a sklon se měří geologickým kompasem. @ obr. 205, 206.

Směr a sklon vrstvy.

obr. Směr a sklon vrstvy.

Obr. 205.   Úhel a je velikost sklonu. Vpravo dole je značka (užívaná zvláště v mapách) vyjadřující směr vrstev a směr jejich sklonu s udáním velikosti sklonu ve stupních.Způsob měření úhlu (např. směru vrstev) geologickým kompasem.

obr. Způsob měření úhlu (např. směru vrstev) geologickým kompasem.

Obr. 206.   Úhel se čte od severu ve směru hodinových ručiček. Zjištěná hodnota se zakresluje do geologické mapy. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

sklon vrstva

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007