Encyklopedie Nápověda

uran  (U) litofilní prvek (geochemie), schopný migrace v podobě rozpustných komplexů a koncentrování (srážení) v redukčních podmínkách, kdy nastává i sorpce na organické látky a jílové minerály. Je znám větší počet minerálů obsahujících uran, z nichž nejčastější bývá uraninit a produkty jeho rozkladu. Uran bývá často spjat s thoriem a je součástí mnoha akcesorií (zirkon, monazit, apatit aj. ). Zvýšené obsahy uranu jsou vázány na kyselé plutonity (žuly mohou obsahovat až 15-25 g . t-1). Hlavním zdrojem uranu jsou dnes ložiska sedimentární (např. křídové sedimenty severních Čech, kde uran je těsně spjat se zirkoniem, rozsáhlá ložiska v USA, uranonosné slepence v JAR), důležitá jsou i ložiska hydrotermálního původu (Jáchymov) a ložiska pegmatitová. Uranové suroviny jsou jediným zdrojem radia.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

geochemie uraninit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007