Encyklopedie Nápověda

uraninit  oxid s 46 až 88 % U, černé, smolně lesklé barvy (odtud český název smolinec). Uraninit žilného původu jeví většinou viz kolomorfní texturu, tj. bývá ledvinitý až kuličkovitý. Jeho klasickým nalezištěm je Jáchymov. Zvětráváním uraninitu vznikají druhotné minerály zvláště žluté barvy.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

smolinec uran

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007