Encyklopedie Nápověda

struktura  1. s. krystalů - zejména atomová stavba a její zákonitosti;

2. s. minerálů - např. zdvojčatění, zonálnost aj. ;

3. s. hornin - vyjadřuje vlastnosti minerálních složek (zvláště jejich velikost a tvar), jejich vzájemné vztahy a uspořádání zejména v mikroskopickém měřítku (petrologie strukturní). Názvosloví horninových struktur není dostatečně sjednoceno, zahrnuje množství termínů a vedení hranice mezi strukturou a viz texturou je značně subjektivní. V angloamerické terminologii se naší strukturou rozumí textura a naopak;

4. ve všeobecné geologii a v tektonice se strukturou rozumějí celkové vztahy horninových jednotek, vrásnění, zlomové porušení, diskordance (geologie strukturní).

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

geologie petrologie

Na tento termín se odkazuje

sloh

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007