Encyklopedie Nápověda

petrologie  věda zkoumající horniny ze všech hledisek, tj. systematického (určení složení a klasifikace) i genetického (petrogenetického); kromě vlastního vzniku (petrogeneze) řeší i zákonitosti jejich chemismu (petrochemie), přeměn a vztahů k ostatním horninám a geologickým jevům. Petrologie experimentální studuje zejména krystalizaci tavenin v laboratorních podmínkách.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

mikrotektonika petrografie struktura tektonika

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007