Encyklopedie Nápověda

Obrázek 206

Způsob měření úhlu (např. směru vrstev) geologickým kompasem.

obr. Způsob měření úhlu (např. směru vrstev) geologickým kompasem.

Obr. 206.    Úhel se čte od severu ve směru hodinových ručiček. Zjištěná hodnota se zakresluje do geologické mapy.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

směr vrstvy

© Česká geologická služba 2007