Encyklopedie Nápověda

silezikum  severomoravská regionální jednotka (slezský blok) tvořená starým krystalinickým jádrem se slaběji metamorfovaným paleozoickým pokryvem. K sileziku čítáme především Hrubý a Nízký Jeseník. obr. 200.

Podélný profil Hrubým Jeseníkem

obr. Podélný profil Hrubým Jeseníkem

Obr. 200.  1 - ortoruly, 2 - svory, ruly, migmatity, 3 - zábřežská skupina, 4 - metamorfované sedimenty devonu a kulmu, 5 - granitoidy, 6 - horniny pláště žulovského masívu, 7 - metabazity. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

moravskoslezská oblast

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007