Encyklopedie Nápověda

Obrázek 200

Podélný profil Hrubým Jeseníkem

obr. Podélný profil Hrubým Jeseníkem

Obr. 200.   1 - ortoruly, 2 - svory, ruly, migmatity, 3 - zábřežská skupina, 4 - metamorfované sedimenty devonu a kulmu, 5 - granitoidy, 6 - horniny pláště žulovského masívu, 7 - metabazity.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

silezikum žulovský (dříve frýdberský) pluton

© Česká geologická služba 2007