Encyklopedie Nápověda

moravskoslezská oblast  východní a jihovýchodní okraj viz Českého masívu zahrnující moravikum, silezikum (Jeseníky) a moravskoslezský devon a karbon (Drahanskou vrchovinu, Oderské vrchy, viz hornoslezskou pánev aj. ). Je to oblast intenzívní variské orogeneze a převážně tektonicky omezená jak vůči jádru Českého masívu, tak vůči oblasti viz lugické. Je budována předvariskými magmatity a metamorfity krytými varisky zvrásněným devonem a karbonem. brunovistulikum.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

brunovistulikum silezikum

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007