Encyklopedie Nápověda

serpentinit  (hadec) hornina složená ze serpentinu. Vzniká serpentinizací, což je hydrotermální přeměna, většinou autometamorfní (autometamorfóz). V podstatě jde o hydratační proces, který postihuje ultrabazické horniny složené zejména z olivínu a horečnatých pyroxenů. Serpentinity se někdy označují podle druhu výchozí horniny, např. dunitový serpentinit (@ obr. 42). Některé serpentinity jsou ceněnými dekoračními kameny (viz též ofikalcit) a na některé jsou vázána ložiska niklu.

Serpentinizovaný dunit.

obr. Serpentinizovaný dunit.

Obr. 42.  Různě velká zrna olivínu jsou uzavřena v sítivu serpentinu a chloritu vzniklých přeměnou olivínu. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

autometamorfoza

Na tento termín se odkazuje

hadál, hadální serpentin

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007