Encyklopedie Nápověda

serpentin  1. název hydratovaných horečnatých fylosilikátů (7 nm) zhruba o složení 3MgO . 2SiO2 . 2H2O. Podle jejich krystalinity se rozlišuje především lupenitý antigorit a jemně vláknitý chryzotil (velmi hledaná odrůda slouží jako azbes). Jsou žlutozelené až temně zelené barvy a vznikají především rozkladem nebo metamorfózou olivínu (obr. 42) a horečnatých pyroxenů;

2. označení horniny složené z uvedených minerálů; správnější je nazývat ji serpentini.

Serpentinizovaný dunit.

obr. Serpentinizovaný dunit.

Obr. 42.  Různě velká zrna olivínu jsou uzavřena v sítivu serpentinu a chloritu vzniklých přeměnou olivínu. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

azbest serpentinit

Na tento termín se odkazuje

antigorit chryzotil

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007