Encyklopedie Nápověda

autometamorfoza  přizpůsobení se tuhnoucích nebo právě utuhlých magmatických hornin snížené teplotě, kdy vznikají nové minerály působením reziduálních plynů, par a hydrotermálních roztoků. Např. spilitizace, serpentinizace.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

deuterický metamorfismus metamorfismus serpentinit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007