Encyklopedie Nápověda

sericit  velice jemnozrnná světlá slída (nejčastěji muskovit), bělošedé až žlutavé barvy, makroskopicky podobná mastku; vzniká při slabší regionální metamorfóze (tohoto původu jsou např. seritické břidlice, fylity) nebo při hydrotermálním rozkladu různých silikátů, zvláště živců. Pochod vedoucí ke vzniku sericitu se nazývá sericitizace.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

slídy živce

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007