Encyklopedie Nápověda

řasy  (Algophyta) primitivní vodní rostliny (rostlinstvo), jednobuněčné i mnohobuněčné, žijící v mořském i sladkovodním prostředí; jsou známé od prekambria. Geologický a zejména horninotvorný význam mají jen ty skupiny, které jsou schopny vylučovat buď SiO2, nebo CaCO3. Jsou to především

1. červené řasy (Rhodophyceae), z nichž některé (Corallinaceae) se významně podílejí na stavbě recentních korálových útesů (obr. 236) nebo na složení terciérních litotamniových vápenců (např. rod Lithotamnion) - obr. 186;

2. rozsivky (Diatomeae) jsou jednobuněčné mořské i sladkovodní řasy vytvářející dvoudílné nápadně ornamentované opálové schránky mikroskopických rozměrů (obr. 187). Jsou známé od svrchní křídy. Akumulace těchto schránek jsou hledanou surovinou (diatomit);

3. zelené řasy (Chlorophyceae), a to jejich čeleď Dasycladaceae, jejíž rody jako např. Teutloporella, Diplopora jsou horninotvorné (skládají např. vápence v karpatském triasu);

4. modré neboli modrozelené řasy (Cyanophytae), nazývané též sinice a často oddělované od řas; žijí ve sladkých i slaných vodách a vytvářejí povlaky inkrustované uhličitanem vápenatým a podílejí se tak na vzniku různých sintrů (travertinů), onkolitů, stromatolitů (viz j. h. ) apod.

Mikroskopická stavba červených řas a jejich fruktifikačních orgánů

obr. Mikroskopická stavba červených řas a jejich fruktifikačních orgánů

Obr. 186.   1 - Archaeolithothamnion, 2 - Lithothamnion, 3 - Lithophyllum.Příklady rozsivek

obr. Příklady rozsivek

Obr. 187.  1 - Navicula, 2 - Coscinodiscus, 3 - Melosira. Velmi zvětšeno.Příklad tichomořského atolu (Karoliny)

obr. Příklad tichomořského atolu (Karoliny)

Obr. 236.  1 - vrcholová část útesu pod vodní hladinou, 2 - ostrůvky (spolu s útesem obklopují lagunu), 3 - drť z korálů, 4 - karbonátový písek, 5 - podmořské elevace tvořené řasami, 6 - kalcitové bahno, 7 - aragonitové bahno. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

diatomit rostlinstvo

Na tento termín se odkazuje

Chlorophyceae Corallinaceae Cyanophytae Dasycladaceae Diatomeae diatomit diatomový kal (hlen) jezero rostlinstvo rozsivky sinice

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007