Encyklopedie Nápověda

kraton   rozsáhlá stabilní strukturní jednotka zemské kůry, obvykle tvořená magmatickými a metamorfovanými horninami, někdy se slabším sedimentárním pokryvem. Téměř synonymní s termíny štít, platforma, tabule; dříve se užíval termín kratogen. Opakem jsou nestabilní, snadno vrásnitelné úseky zemské kůry.

Text: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

kratogen platforma štít tabule

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007