Encyklopedie Nápověda

ultramafický  označení magmatitu v podstatě složeného jen z viz mafitů, tj. z feromagneziových minerálů. Ultramafické horniny bývají hlubinné, hrubozrnné; výlevné jsou celkem vzácné. Ultramafické magmatity jsou prakticky jediným primárním zdrojem chrómu a platiny. Hlavními zástupci jsou peridotit a pikrit.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

pikrit

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007