Encyklopedie Nápověda

paleomagnetismus  souhrn účinků zemského magnetického pole v geologické minulosti. V geologické minulosti často docházelo k inverzím geomagnetického pole, tj. k obrácení polarity (magnetický sever byl při geografickém jihu). Dokazuje to studium některých hornin, jejichž Fe-minerály představují trvalý záznam pozice magnetického pole v době vzniku těchto minerálů. Jsou to především lávy obsahující magnetit (jehož krystaly se orientovaly podle magnetického pole) a červené pískovce a břidlice (jejichž hematitový pigment též nabyl při rekrystalizaci příslušnou orientaci). Tato přirozená remanentní magnetizace dovoluje určit pozici magnetických pólů v geologické minulosti od dneška až do doby křídové. Tyto poznatky slouží při korelaci geologických jednotek (dokonce až v mezikontinentálním měřítku) a byly podporou pro teorii rozpínání oceánického dna i pro vysvětlení vzniku a pohybu pevnin. tektonika globální.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

tektonika

Na tento termín se odkazuje

inverze remanentní magnetizace

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007