Encyklopedie Nápověda

Obrázek 86

Struktura jílových minerálů

obr. Struktura jílových minerálů

Obr. 86.    1 - kaolinit, 2 - illit, 3 - montmorillonit; vt -vrstvička tetraedrů kyslíku s atomem křemíku uprostřed, vo - vrstvička oktaedrů kyslíku s atomem hliníku uprostřed, m - mezivrstevní prostor (u montmorillonitu do něho snadno vniká voda, což vyvolává bobtnání).

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

jílové minerály křemičitany

© Česká geologická služba 2007