Encyklopedie Nápověda

Obrázek 85

Jihočeská křída a terciér (bez tektoniky)

obr. Jihočeská křída a terciér (bez tektoniky)

Obr. 85.   Relikty původně mnohem rozsáhlejších uloženin, většinou tektonicky vkleslé do krystalinického podloží (hlavní zlomy @ obr. 136). Nejrozsáhlejší je třeboňská pánev.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

jihočeské pánve třeboňská pánev

© Česká geologická služba 2007