Encyklopedie Nápověda

jihočeské pánve  zahrnují budějovickou a viz třeboňskou pánev, budované uloženinami křídy a terciéru (obr. 85, 136), a také jihočeskou část viz blanické brázdy vyplněnou permokarbonem (obr. 28).

Rozšíření limnického permokarbonu v Českém masívu (na povrchu někdy zakrytém křídou)

obr. Rozšíření limnického permokarbonu v Českém masívu (na povrchu někdy zakrytém křídou)

Obr. 28.  Pánve: m - manětinská, pl - plzeňská, r - radnická, ži - žihelská, rak - rakovnická, klad - kladenská, rou - roudnická, čk - českokamenická, mš - mšenská, mni - mnichovohradišťská, pk - podkrkonošská, vni - vnitrosudetská, po - poorlická. Brázdy: bl - blanická, b - boskovická. Silnou čarou jsou vyznačeny zlomy.Jihočeská křída a terciér (bez tektoniky)

obr. Jihočeská křída a terciér (bez tektoniky)

Obr. 85.  Relikty původně mnohem rozsáhlejších uloženin, většinou tektonicky vkleslé do krystalinického podloží (hlavní zlomy @ obr. 136). Nejrozsáhlejší je třeboňská pánev.Moldanubikum - česká část.

obr. Moldanubikum - česká část.

Obr. 136.  V moldanubickém plutonu jsou modifikovanou šrafou odlišeny masívy centrální a třebíčský. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

budějovická pánev

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007