Encyklopedie Nápověda

třeboňská pánev   - největší viz jihočeská pánev rozprostírající se od Soběslavi až do Rakouska. Sedimentární výplň místně přesahuje 300 m mocnosti a převládají v ní sedimenty svrchnokřídového (senonského) stáří, k nimiž se druží i sedimenty oligocenní a miocenní. Miocenní sedimenty u Borovan a Ledenic obsahují významné ložisko diatomitu. @ obr. 85, 136.

Jihočeská křída a terciér (bez tektoniky)

obr. Jihočeská křída a terciér (bez tektoniky)

Obr. 85.  Relikty původně mnohem rozsáhlejších uloženin, většinou tektonicky vkleslé do krystalinického podloží (hlavní zlomy @ obr. 136). Nejrozsáhlejší je třeboňská pánev.Moldanubikum - česká část.

obr. Moldanubikum - česká část.

Obr. 136.  V moldanubickém plutonu jsou modifikovanou šrafou odlišeny masívy centrální a třebíčský. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007