Encyklopedie Nápověda

Obrázek 35

Diskordance

obr. Diskordance

Obr. 35.   A - skrytá diskordance (hiát): vrstvy jsou souhlasně (konkordantně) uložené, avšak nepřítomnost vrstvy 4 svědčí o přerušení sedimentace nebo o erozi; B - diskordance charakterizovaná výrazně erodovaným podložním vrstevním sledem (scházejí vrstvy 5 až 8) a polohou slepenců na bázi; C - úhlová diskordance: mezi uložením obou komplexů (a, b) uplynulo dlouhé geologické období, během něhož vrstvy a-komplexu byly zvrásněny a hluboce denudovány.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

diskordance slepenec

© Česká geologická služba 2007