Encyklopedie Nápověda

Obrázek 265

Gradační zvrstvení

obr. Gradační zvrstvení

Obr. 265.   Gradační zvrstvení na příkladu ideální vrstevní jednotky složené z hrubozrnného pískovce při bázi, směrem do nadloží postupně se zjemňujícího a přecházejícího přes siltovité sedimenty až do jílovce (černě). Gradačně zvrstvené jednotky se často rytmicky opakují.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

flyš zvrstvení

© Česká geologická služba 2007