Encyklopedie Nápověda

Obrázek 259

Odvození četnostní neboli frekvenční křivky z histogramu zmenšením intervalů.

obr. Odvození četnostní neboli frekvenční křivky z histogramu zmenšením intervalů.

Obr. 259.   

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

histogram zrnitost

© Česká geologická služba 2007