Encyklopedie Nápověda

histogram  diagram v podobě sloupků (obr. 70, 259) užívaný k vyjádřeni četnosti, např. zrnitostních tříd sedimentů.

Histogram (příklad užití k vyjádření zrnitostního složení písku).

obr. Histogram (příklad užití k vyjádření zrnitostního složení písku).

Obr. 70.   Nejhojnější frakce (1/4 až 1/2 mm) se nazývá modus.Odvození četnostní neboli frekvenční křivky z histogramu zmenšením intervalů.

obr. Odvození četnostní neboli frekvenční křivky z histogramu zmenšením intervalů.

Obr. 259.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007