Encyklopedie Nápověda

Obrázek 249

Sled mezozoických sedimentačních pásem (p.) v karpatské geosynklinále.

obr. Sled mezozoických sedimentačních pásem (p.) v karpatské geosynklinále.

Obr. 249.   

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

gemeridy Západní Karpaty

© Česká geologická služba 2007