Encyklopedie Nápověda

gemeridy  (gemerikum) nejednotně definovaná nejjižnější předsenonská tektonická jednotka Vnitřních viz Západních Karpat, zahrnující jak paleozoickou sérii gelnickou a rakoveckou, tak nadložní mezozoikum aj. Gemeridy jsou přesunuty přes veporidy podél lúbenicko-margecanské linie. @ obr. 249, 250.

Sled mezozoických sedimentačních pásem (p.) v karpatské geosynklinále.

obr. Sled mezozoických sedimentačních pásem (p.) v karpatské geosynklinále.

Obr. 249.  Schéma tektonické stavby vnitřních Západních Karpat (šířka řezu asi 100 km).

obr. Schéma tektonické stavby vnitřních Západních Karpat (šířka řezu asi 100 km).

Obr. 250.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

lubenicko-margecanská linie

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007