Encyklopedie Nápověda

Obrázek 228

Střídání transgresí a regresí.

obr. Střídání transgresí a regresí.

Obr. 228.    Po regresi nastávala období zvětrávání, eroze, někdy i krasovění, avšak bez tektonických deformací. Následná transgrese vyrovnala nerovnosti reliéfu uložením vrstev paralelních s vrstvami předchozího cyklu. Karbon, Arkansas.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

diskordance transgrese

© Česká geologická služba 2007