Encyklopedie Nápověda

transgrese  podstatné rozšíření moře, tj. velké pevninské oblasti, většinou do značné míry peneplenizované, jsou zality mořem a transgrese se potom projevuje různě výraznou viz diskordancí - @ obr. 36, 228; jindy projevem transgrese může být jen uložení mořských sedimentů na sedimentech kontinentálních. Při bázi transgresních vrstev se často vyskytují bazální viz slepence. Opakem transgrese je regrese, tj. ústup moře, např. vystřídání mořských facií kontinentálními; regrese bývá často předzvěstí blížících se orogenních pochodů. Adj. transgresní, regresní. eustáz.

Diskordance vyvolaná regresi moře s následnou erozí a krasověním vápenců (starý povrch je vyznačen silně).

obr. Diskordance vyvolaná regresi moře s následnou erozí a krasověním vápenců (starý povrch je vyznačen silně).

Obr. 36.  Krasové dutiny byly později vyplněny mladšími sedimenty (karbon, Iowa).Střídání transgresí a regresí.

obr. Střídání transgresí a regresí.

Obr. 228.   Po regresi nastávala období zvětrávání, eroze, někdy i krasovění, avšak bez tektonických deformací. Následná transgrese vyrovnala nerovnosti reliéfu uložením vrstev paralelních s vrstvami předchozího cyklu. Karbon, Arkansas. 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

eustáze

Na tento termín se odkazuje

regrese

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007