Encyklopedie Nápověda

strukturní patro  zóna zemské kůry lišící se svými vlastnostmi od podložní nebo nadložní zóny a vyznačující se charakteristickými tektonickými deformacemi, magmatismem a metamorfismem (obr. 213); rozhraním mezi patry bývají diskordance. Někdy se rozeznávají

1. dvě patra - svrchní s nízkými teplotami a tlaky, tzv. suprastruktura, a spodní s vysokými teplotami a tlaky, s výrazným metamorfismem, s migmatitizací a granitizací, tzv. infrastruktura, nebo

2. tři patra - svrchní (zóna zlomů), střední (zóna neredukovaných vrás) a spodní (s významnou foliací až migmatitizací).

Strukturní patra (spodní, střední a svrchní)

obr. Strukturní patra (spodní, střední a svrchní)

Obr. 213.  k - horní hranice kliváže, f - hranice foliace vyvolané metamorfní rekrystalizací, a - hranice anatexe.



 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GE



Rozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007